Download PDF

Grønne og energieffektive bygninger. Mere ren luft og klimavenlig transport. Og bedre social sammenhængskraft. Det er nogle af danskernes største ønsker til, hvordan deres byer kan blive mere bæredygtige, ifølge en stor undersøgelse, som Rambøll har foretaget blandt 4.700 borgere i landets største byer.

PDF (2 MB)