Foto: Niels Hougaard

Søren Hansen

Projektdirektør

T: +45 5161 7604

Af Michael Rothenborg

Hele 62 procent af borgerne i Danmarks største byer støtter et forbud mod dieselbiler i bymidten inden for de næste 3-5 år. Ikke overraskende er der flest cyklister blandt tilhængerne af et dieselbil-forbud, men selv blandt dem, der kører i bil hver dag, er der et lille flertal.

Der er også flere ja-sigere end nej-sigere blandt alle borgere i undersøgelsen, når det gælder sløjfning af en af to bilbaner for at give mere plads til cyklister og busser: 46 mod 36 procent. Og når der spørges til, om man er villig til at tage andre med i sin bil, såkaldt carpooling: 46 mod 34 procent.

På spørgsmålet om kørselsafgifter (i form af roadpricing eller bompenge) er der flest nej-sigere, men i visse grupper er der flest ja, især blandt kvinder og højtlønnede i de største byer.

Pionerer i Tyskland og Norge

I flere europæiske byer er der iværksat en række tiltag for at få nedbragt CO2-udledningen fra trafikken. For eksempel har stadig flere tyske storbyer forbud mod ældre dieselbiler.

Et lignende forslag har været fremme flere gange i København, men har ikke vundet landspolitisk opbakning. Og der kan også blive problemer med at anvise alternative ruter til dieselbilerne.

Mobilitetsekspert og projektchef Søren Hansen fra Rambøll peger på, at det ofte giver mere mening med incitamenter end egentlige forbud. Det bedste resultat opnås ved at indbygge ønsket om færre dieselbiler og generelt mindre forurening i en langsigtet transportpolitik.

Han peger på norske byer som Oslo og Bergen, hvor el-biler har mange fordele. F.eks. koster det mærkbart mindre at køre ind i byen med dem end med dieselbiler.

"Det klimavenlige tiltag kan man også bruge i Danmark, hvis vi kommer i gang med bompenge eller roadpricing. I de danske byer kunne man også udvide mulighederne for at give elbiler gratis parkering – og også lade dem køre i busbanerne som forsøg”, mener Søren Hansen.

Derudover skal det være nemmere at kombinere cykel – eller de nye sammenklappelige el-løbehjul – med offentlig transport. Og så skal der mere klimavenlig energi ind i tog, metro, letbane og busser.

”København og andre byer har el-busser og andre klimavenlig offentlig transport. Men der skal være mere sikkerhed for, at der er bred vifte af grøn energi i den del af el-systemet der forsyner transportsektoren med el. Overgang til e-køretøjer skulle nødigt føre til en stigende produktion af sort energi.”, siger Søren Hansen.

Transport den største CO2-udfordring

I Oslo er der ikke garanti for, at strømmen til el-biler og -busser kommer fra grønne kilder. Men energieffektiviteten i en el-motor er i sig selv større, og samtidig undgår man, at der kommer udstødning – hvilket også er til gavn for folkesundheden.

Rambøll hjælper blandt andet Oslo med den storstilede plan om at halvere CO2-udledningen i 2030 og blive helt fossilfri i 2050:

"Den største udfordring er transport, der tegner sig for mere end 60 procent af Oslos emissioner. Målet er derfor at øge offentlig transport, cykling og gang betydeligt og fokusere byudvikling omkring transportcentraler", siger Ingrid Amundsen Welde, sektionschef for smarte energiløsninger i Rambøll Norge.

Fra og med 2020 vil alle offentlige busser og alle nye taxier være fossilfri. Og fra 2025 vil alle nye biler, der sælges i Oslo, være fossilfri eller opladelige hybridbiler.

Rambøll er især involveret i arbejdet med at elektrificere busser, at fremme gang og cykling, at tilrettelægge bompenge/roadpricing, og at gøre flere mindre områder af Oslo helt bilfri

 

CO2-tal

61 pct. af borgerne mener, at det er vigtigt for en by at have CO2-neutrale busser og biler – men kun 13 pct. mener, at deres kommune lever op til dette.

Lidt over halvdelen af borgerne er villige til at betale 5 procent ekstra for CO2-neutral offentlig transport. Mere end en fjerdedel af borgerne er klar til at betale 25 procent mere.