Hvordan vi arbejder

Vi bruger en fuldt integreret tværfaglig tilgang, når vi arbejder. Specialiserede teams er sammensat på tværs af hele Rambøll Gruppen, så vi kan sikre, at det er den bedste ekspertise, der bliver givet ved hvert projekt.

Vi tilbyder ligeledes en komplet ydelse, når vi som konsulenter står klar til at rådgive kunderne ved hvert skridt i projektprocessen: fra strategiudvikling og planlægning til detaljeret design og udførelse. 

Vi deltager i omkring 40.000 projekter hvert år; herunder nogle af verdens største og mest komplekse infrastruktur-, bygnings- og energiprojekter. Projekter af en sådan kompleksitet kræver fleksibilitet og omkostningseffektive løsninger. For at kunne imødekomme disse krav og behov benytter Rambøll programmet ”Project Excellence”, som er dedikeret til at give kunderne den bedst mulige projektledelse, sikkerhed og løsninger af høj værdi. 

Derudover er Rambøll engageret i at vedligeholde den højeste standard inden for Sundhed, Sikkerhed, Miljø og Kvalitet og har implementeret politikker og ledelsessystemer, der skal understøtte dette. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites