Sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ)

Helt fra virksomhedens begyndelse var det vigtigt for Rambølls grundlæggere at understrege betydningen af at opføre sig ansvarligt og respektfuldt over for medarbejdere, kunder og samfundet. Disse principper lever videre i dag og afspejles tydeligt i Rambølls indsats for at bibeholde de højeste HSEQ-standarder.

Vi har i Rambøll implementeret formelle politikker inden for Miljø & Sikkerhed, Miljøledelse og Kvalitet. Disse politikker definerer vores systematiske tilgang til identificering, styring og overvågning af risici såvel som Rambølls stadige engagement i forbedring af HSEQ performance. 

Forudsætningerne for at kunne implementere HSEQ i den daglige drift er ligeledes beskrevet, blandt andet gennem træning og testning. 

Certificeret partner

Politikkerne er understøttet af Rambølls HSEQ-styringssystem, som overholder EN ISO 9001 for kvalitetsstyring, EN ISO 14001 for miljøstyring, og OHSAS 18001 (ISO 45001) for arbejdsmiljø og sikkerhedsstyring. 

Politikkerne respekterer og understøtter også internationale HSEQ-principper; herunder UN Global Compact og FIDIC Integrity Management Guidelines.

Sikkerhedskultur på byggepladser

For at kunne skabe en ordentlig sikkerhedskultur på byggepladserne har Rambøll udviklet et HSE-koncept kaldet ”Check, Act, Learn”, der er baseret på et interaktivt 3D-spilmiljø. Når man træner i en interaktiv 3D-model, har brugeren mulighed for at simulere realistiske arbejdssituationer. Det lærer dem at identificere og reagere på problemer, før de indtræffer. Det lærer dem ligeledes at løse problemerne og dertil finde de rigtige løsninger.  

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites