Project Excellence

Rambøll er ét blandt blot 67 firmaer i verden, der er akkrediteret af Association for Project Management (APM) – et internationalt anerkendt stempel på ydelser af høj kvalitet inden for projektledelse.

Queensferry Crossing

Vores ”Project Excellence” program sikrer, at vi kan: 

Levere projektsikkerhed

Det er helt vitalt at skabe projektsikkerhed og proaktiv risikostyring for at sikre, at projekter skrider frem som planlagt og undgår uventet tab af kontrol. Brugen af et obligatorisk register til risikorapportering på alle projekter sikrer, at alle risici bliver identificeret og overvåget, så der er mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger. På store projekter skaber månedlig dashboard-rapportering og brugen af styregrupper transparens, så projekterne skrider frem som planlagt.

Skabe løsninger af høj værdi

Anvendelsen af den samme tilgang til projektledelse i hele Rambøll giver mulighed for vidensdeling og ydelser af højeste kvalitet uafhængigt af projekttype, -størrelse, -kompleksitet og -placering. Rambølls projektledere bliver tilbudt dedikeret karriereudvikling og træningsprogrammer, der sikrer, at vi kan tilbyde den højeste ekspertise. Netop derfor scorer Rambøll igen og igen 4 ud af 5 i kundeundersøgelser om vores ekspertise og evne til at levere projekter til tiden. 

Udvikle stærke og varige relationer

Rammen og standarden for Rambølls projektledelse er specifikt designet til at kunne facilitere kontinuerligt samarbejde og god kommunikation mellem kunder og projektteam. Et projekts livscyklusmodel og decision gate-pakker leverer et fælles referencepunkter til løbende dialog; fra diskussion af tidlig projektplan, til opfølgning på projektets udvikling, til evaluering af projektet ved færdiggørelse. Det giver en fuld forståelse for kundens behov og sikrer en vellykket proces og succesfuldt resultat.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites