Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Rambøll Danmark, inkl. Rambøll Miljø & Sundhed, Rambøll Vand og Rambøll Energi

Markku Moilanen

Søren Holm Johansen

Marianne Sørensen

Peter Dernert (Medarbejderrepræsentant)


Stephen Whitham (Medarbejderrepræsentant)


Bestyrelsen i Rambøll Management Consulting

Jens-Peter Saul (formand)


Thomas Rand

Marianne Sørensen

Helle Stentoft Dalum (medarbejdervalgt)

Flemming Lorenz (medarbejdervalgt)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites