Trine Stausgaard Munk

Geograf

T: +45 5161 2827

“Trine Stausgaard Munk er uddannet geograf fra Københavns Universitet i 2013 og har siden sin dimission arbejdet med klimatilpasning og spildevandsplanlægning i Rambøll i Ørestaden. Trine er stifter og formand for netværket Young Water Professionals Denmark (YWPDK) under International Water Association (IWA).”

Nyuddannet stifter netværk

Trine Stausgaard Munk så sig omkring på sin første store vandkonference som Rambøll-medarbejder i januar 2014. Hun kunne ikke undgå at bemærke, at hun var meget alene om at repræsentere de unge og nyuddannede i vandsektoren. Hun følte sig privilegeret over at have adgang til eksperter med solid erfaring inden for vand, men savnede et forum for ligesindede. Hun begyndte at aktivere sit netværk, og hun undersøgte sideløbende, om der fandtes netværksgrupper for unge fagfolk med speciale inden for vand.

Hun fandt frem til, at det internationale Young Water Professionals (YWP) under International Water Association (IWA) var et godt bud på et netværk, der kunne fungere som samlende kraft. Det formelle krav er, at man skal være under 35 år eller have under 5 års erfaring inden for vandbranchen. YWP havde ikke en dansk afdeling. Det fik Trine hurtigt lavet om på.

Over 20 unge med fra start

Til den stiftende generalforsamling i maj 2014 havde hun allerede fået samlet over 20 interesserede unge professionelle. Da netværket allerede på daværende tidspunkt tiltrak mange internationale studerende og nyuddannede, der er bosiddende i Danmark, blev netværkssproget engelsk. Samtidig blev Trine valgt som formand for YWP i Danmark.

- Young Water Professionals er et springbræt, som giver unge professionelle mulighed for at finde fodfæste i vandbranchen og blive en del af et større internationalt netværk. Det er vigtigt for os at skabe en platform, hvor vi kan udveksle erfaringer og dele viden med ligesindede. Et frirum, hvor der ikke findes dumme spørgsmål og hvor vi kan tænke i alternative løsninger og nye fremgangsmåder, siger Trine Stausgaard Munk.

- Vandforvaltning bliver stadig mere komplekst og kræver i højere grad end nogensinde før integrerede løsninger udarbejdet i tværfaglige teams i nært samarbejde med flere og flere aktører. Netværket er i høj grad tænkt som et afgørende led i udviklingen af denne tværgående helhedstænkning i vandforvaltningen og som effektiv iværksætter af helhedstænkningen hos næste generation af vandprofessionelle, siger Trine Stausgaard Munk.


Netværket vokser

I maj 2015 – blot et år efter den stiftende generalforsamling – har netværket ikke færre end 175 medlemmer på landsplan. Flere og flere kommer til hver måned, og Trine afslører, at der er planer om yderligere vækst.

- De fleste af vores medlemmer kommer stadig fra hovedstadsområdet. Vi vil gerne have en større geografisk udbredelse og lokal forankring rundt omkring i Danmark, og derfor leder vi lige nu efter regionale repræsentanter, som kan få netværket til at vokse uden for København, tilføjer hun.

Stort fagligt udbytte

I 2012 skrev Trine Stausgaard Munk sit geografispeciale på Rambøll om planlægningsprocesser i forbindelse med klimatilpasningsarbejdet i hovedstaden. Efterfølgende blev Trine fuldtidsansat i Rambøll i august 2013 og fik mulighed for at bidrage til Rambølls klimatilpasningsarbejde.

Trine Stausgaard Munk er overbevist om, at hendes arbejde i den danske afdeling af YWP har givet hende et stort fagligt udbytte og et godt rygstød til hendes videre karriere i Rambøll. Med sin centrale rolle i netværket har hun stået over for mange problemstillinger, som hun ellers først ville være blevet konfronteret med senere i sin karriere.

- Jeg føler, at jeg kan byde ind på nogle områder – f.eks. projektledelse, eventorganisering eller nye samarbejdsformer – som jeg ellers ikke ville have haft selvtillid eller erfaring til at drive igennem. Via netværket har jeg fået en god forståelse for den kommunikation og de gensidige afhængigheder, der er fundamentale for et konstruktivt samarbejde og gode resultater, siger Trine Stausgaard Munk.

- Det er supervigtigt at være en god kollega og yde et bidrag til at gøre hinanden bedre. Det er min erfaring, at processen er mindst lige så vigtig som produktet, og at det hele bliver lidt sjovere – og kvaliteten højere – når vi er gode ved hinanden, slutter hun.

Er du interesseret i at blive medlem af Young Water Professionals? Så klik her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites