Maj-Britt Rose Böwadt

Senior Manager, Legal Consulting

T: +45 5161 7987

Primære arbejdsområder:

  • Udbudsrådgivning til offentlige myndigheder
  • Indkøb og sourcing for private virksomheder
  • Komplekse kontrakter

Kompetencer og erfaringer: Maj-Britt har i en årrække beskæftiget sig med rådgivning vedrørende udbud og anskaffelser, særligt EU-udbud for offentlige myndigheder og indkøb og sourcing for private virksomheder. Rådgivningen har vedrørt alle aspekter omkring gennemførelse af udbud og anskaffelser, herunder udarbejdelse af udbuds- og tilbudsmateriale, kontrakt- og rammeaftaler, udbuds- og tilbudsbetingelser, kvalitetssikring med henblik på overholdelse af formalia, tilbudsvurdering og kontraktindgåelse. Herudover rådgiver Maj-Britt vedrørende mellemkommunale samarbejder og offentlige-private samarbejder, herunder muligheder for etablering af selskaber mv.

Rådgivningsområder: Maj-Britt er ansvarlig for udbudsrådgivningen og højt specialiseret inden for udbudsret, IT-kontrakter samt øvrige tekniske og komplekse kontrakter. Hun har i mere end 17 år beskæftiget sig med rådgivning vedrørende konkurrenceudsættelser/udbud, særligt EU-udbud for offentlige ordregivere.

Rådgivningen vedrører alle aspekter omkring planlægning og gennemførelse af udbud – herunder udbudsstrategisk afklaring og markedsanalyse, udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale, kontraktkoncipering, kvalitetssikring med henblik på overholdelse af formalia, tilbudsvurdering samt kontraktindgåelse. Maj-Britt har et godt blik for de kommercielle forhold samt stor praktisk erfaring med projektledelse, koordinering og styring af større anskaffelsesprojekter for såvel private som offentlige ordregivere. Herudover rådgiver Maj-Britt vedrørende mellemkommunale samarbejder og offentlige-private samarbejder, herunder muligheder for etablering af selskaber mv.

Maj-Britt underviser desuden på eksterne udbudsretlige kurser og konferencer samt Rambøll Management Consultings ”Udbudsretlige Morgenmøder”.

Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet

LinkedIn 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites