Danskerne elsker hjemmearbejde – men det svækker arbejdspladsernes sammenhængskraft

Danske arbejdspladser er udfordret af, at stadig flere arbejder hjemme op til flere dage om ugen. Det er afgørende med en åben dialog på arbejdspladsen om udfordringerne ved den øgede mængde hjemmearbejde, og at medarbejdere og ledelse i fællesskab udarbejder bæredygtige strategier og politikker, der sikrer sammenhængskraften på den hybride arbejdsplads.

Danskerne mødes ikke så ofte på arbejdspladsen længere. Medarbejderne er glade for at de kan arbejde hjemme, men cheferne frygter for sammenhængskraften på jobbet.

Kontakt

Steen Christensen

Direktør
T: +45 5161 7878
Frederik Kiær Nielsen

Frederik Kiær Nielsen

Konsulent
T: +45 5161 2346

Det er i de senere år blevet både mere populært og mere accepteret at have op til flere hjemmearbejdsdage om ugen på mange danske arbejdspladser. Hjemmearbejde var en nødvendighed under corona-nedlukningerne, men også efterfølgende er mange fortsat med at arbejde fra hjemmekontoret.

Rapporten IT i praksis® 2022-2023 som Rambøll og Dansk IT står bag, dokumenterer nu, at den øgede mængde hjemmearbejde har en række uheldige konsekvenser for de danske arbejdspladser. Det er første gang siden genåbningen efter corona-nedlukningen, at de danske private og offentlige virksomheders udfordringer med hjemmearbejde afdækkes.

”Mange danskere sætter pris på at kunne arbejde hjemme. Det skaber en øget fleksibilitet i dagligdagen og kan også bidrage til at styrke arbejdsglæden for den enkelte, men samtidig skaber det udfordringer for kulturen og sammenhængskræften på arbejdspladserne,” lyder det fra Steen Christensen, direktør i Rambøll Management Consulting.

Tre ud af 4 oplever svækkede relationer

IT i praksis®-undersøgelsen, der er foretaget blandt ledere i de 1.000 største private virksomheder og i de danske kommuner, regioner og statslige myndigheder, viser, at tre ud af fire (74 pct.) af organisationerne i høj grad eller i nogen grad oplever svækkede professionelle relationer mellem kolleger pga. mindre fysisk interaktion.

Samtidig svarer 70 pct. af respondenterne, at de hybride arbejdspladser skaber udfordringer med at sikre sammenhængskraft og fælles kultur i organisationen.

”Netop sammenhængskraften og kulturen er afgørende for, om man som organisation fungerer optimalt i det daglige. Det er en forudsætning for at kunne være innovativ og konkurrencedygtig som virksomhed, og derfor stiller hybride arbejdspladser store krav til både ledelsen og medarbejderne,” siger Steen Christensen fra Rambøll Management Consulting.

Fokus på sammenhold

Dansk IT er en uafhængig forening med omkring 11.000 medlemmer, som inkluderer både menige medarbejdere og ledere fra både den offentlige og den private sektor. Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT, giver et eksempel på, hvorfor sammenhængskraften er så afgørende en faktor:

”Du kan sammenligne det med, hvis spillerne på et fodboldhold ikke rigtig kender hinanden og ikke har en fornemmelse for hinandens bevægelsesmønstre og spilkompetencer. Den enkelte spiller kan være nok så dygtig og ambitiøs – men hvis ikke holdet hænger sammen, fungerer det ikke. Det er holdet og organisationen, der for alvor kan rykke noget – og sådan er det også med arbejdspladser i al almindelighed,” siger Kim Stensdal.

”Digitale værktøjer til fjernarbejde og en god bredbåndsdækning har skabt fundamentet for moderne, hybride arbejdspladser. Men teknologierne er bare værktøjer, så der skal langt mere fokus på den nødvendige ledelse, kommunikationen og kulturen, der kan sikre, at hjemmearbejdet fungerer for både den enkelte og for organisationen samlet set,” mener Kim Stensdal.

Rapporten IT i praksis® dokumenterer også, at to ud af tre (65 pct.) organisationer oplever, at den hybride arbejdsplads skaber en ”forringet on-boarding af nye kolleger pga. den lavere grad af interaktion”. Det kan have alvorlige konsekvenser, når der i mange sektorer er mangel på arbejdskraft, og når vi ved, hvor afgørende det er, at nye medarbejdere kommer godt fra start – både for medarbejderen og for virksomheden.

I 2021 skiftede næsten en million danskere job. Det er en tredjedel af alle danskere i beskæftigelse.

Rambøll Management Consulting og Dansk IT opfordrer offentlige og private organisationer til at implementere velovervejede strategier og politikker for hjemmearbejde, som både ledelse og medarbejdere står bag. Kun på den måde kan arbejdspladsen høste fordelene ved den hybride arbejdsplads og håndtere de udfordringer, der uundgåeligt også følger med den øgede mængde hjemmearbejde.

”Det er en kæmpe gevinst for både samfundet, virksomhederne og individet, at vores digitaliserede samfund giver mulighed for fleksible, hybride arbejdspladser. Men udviklingen i retning af mere hjemmearbejde kommer med en pris, og derfor er der brug for også at have fokus på bagsiden af medaljen og at sikre, at der er en god balance,” lyder det fra Steen Christensen fra Rambøll Management Consulting. 

Figuren viser, hvor stor andel af de private og offentlige virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad oplever forskellige udfordringer som følge af øget brug af hybride arbejdspladser/distancearbejde.

Fakta om hjemmearbejde:

  • Sidste års IT i praksis®-undersøgelse fra Rambøll og Dansk IT viste, at det på mange arbejdspladser var blevet kutyme med 2 til 4 hjemmearbejdsdage om ugen

  • Beskæftigelsesministeriets databank, Jobindsats, har opgjort, at næsten en million danskere skiftede job i 2021. Det er en tredjedel af alle danskere i beskæftigelse. Dermed er det også ganske væsentligt, at man som virksomhed formår at sikre en god onboardning af nye medarbejdere

  • Rambøll og Dansk IT anbefaler, at man på arbejdspladserne har en åben dialog om fordele og ulemper ved hjemmearbejde og på den baggrund i fællesskab udarbejder bæredygtige strategier og politikker på området

Mere om IT i Praksis 2022-2023

Få IT i Praksis 2022-2023

Download IT i Praksis 2022-2023 her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites