Rambøll bag ny rapport om social bæredygtighed i byggeriet

I en ny rapport, bestilt af Laudes Foundation, kortlægger Rambøll, hvordan den grønne omstilling inden for byggeriet kan være både socialt retfærdig og inkluderende.

Kontakt

Christine Lunde Rasmussen

Manager
T: +45 51616857
M: +45 51616857
Andreas Qvist Secher

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant
T: +45 51612270

I takt med at Corona pandemien aftager i styrke, begynder genopbygningen af Europas økonomi. Det sker samtidig med en truende klimakrise og et behov for at styrke den implicitte samfundskontrakt mellem borger og samfund.

Derfor er byggesektoren, politikere, finansielle interessenter, og civilbefolkningen er enige om, at der skal ske en socialt retfærdig grøn omstilling inden for byggeri. ’Build back better’ lyder det samstemmende.

For at bidrage til den omstilling har Rambøll udarbejdet et studie for Laudes Foundation, der undersøger sociale bæredygtighedsaspekter for at se, om den grønne omstilling af byggeriet også kan gøres på en måde, der både er retfærdig og inkluderende for borgerne.

Rapporten er udarbejdet af Rambølls eksperter på tværs af forskellige sektorer og fremlægger den indledende undersøgelse af social retfærdighed i den grønne omstilling inden for det byggede miljø i Europa, en såkaldt ’field scoping’.

For eksempel kan den grønne omstilling af boliger betyde, at personer med lav indkomst får sværere ved at købe og eje privat ejendom – specielt i populære byer. Aktører, der tager del i den grønne omstilling af byggerier, skal derfor sikre, at arbejdsstyrken vokser og udvikler sig i en retning, der understøtter en både retfærdig og inkluderende grøn omstilling i byggeriet.

Arbejder sideløbende – men ikke sammen

Den nye rapport udfylder et tomrum, siger Christine Lunde Rasmussen, ekspert i social lighed og inklusion hos Rambøll Management Consulting. Hun forklarer, at social lighed i denne sammenhæng handler om at sikre, at flest muligt drager fordel af den grønne omstilling – og ikke kun en lille andel af befolkningen.

- At den grønne omstilling skal være socialt retfærdig, er ikke noget nyt, men vi skal helt klart sikre mere opmærksomhed og handling i forhold til de udfordringer, vi står overfor, og så skal vi blive bedre til at holde finansielle interessenter og andre ansvarlige. Vi oplever, at aktører arbejder med mange af de samme ting, men typisk i siloer, og de mangler derfor en gensidig forståelse for problematikkerne. Der mangler også viden og metoder, der virker samt kendskab og udbredelse af den viden vi har. Vi håber, at vores arbejde kan hjælpe til at udfylde dette tomrum, siger Christine Lunde Rasmussen.

Og de mange aktører har travlt. For at nå i mål med EU's 2030 og 2050 målsætninger inden for klima og energi er det helt afgørende, at den grønne omstilling af byggeriet kommer mere på dagsordenen. Bygninger står nemlig for 40 % af det totale energiforbrug og 36 % af den energi-relaterede udledning af drivhusgasser i EU.

Et væld af muligheder

Tidligere forsøg på at omstille til mere klimavenlige løsninger har vist, at denne omstilling kan være socialt skæv, hvis ikke det sociale bliver direkte adresseret og integreret som en del af at skabe en socialt retfærdig omstilling inden for byggeriet. Men der er også et væld af muligheder, fortæller Christine Lunde Rasmussen:

- På den positive side har vi fundet ud af, at den nødvendige omstilling af byggeriet også kan være en mulighed for at øge sociale inklusion og retfærdighed, hvis problematikkerne bliver adresseret sideløbende med den grønne omstilling. Målet skal være, at alle borgere har lige ret til at have indflydelse på og adgang til et grønt bygget miljø.

Fremtidig fokus på den sociale indflydelse

Andreas Qvist Secher, der er specialist inden for bæredygtigt byggeri hos Rambøll, støtter op om det synspunkt og pointerer, at det øgede behov og den stigende efterspørgsel efter en socialt retfærdig grøn omstilling udfordrer den måde, man bygger på i branchen.

- Den her rapport viser tydeligt, at det ikke kun handler om at kigge på den grønne omstilling af byggeprojekter, men at man også skal have øje for alle de afledte effekter såsom den sociale indflydelse på samfundet og sikre social ansvarlighed i forsyningskæderne. Det bør være lige så naturligt, som at man kigger på den miljømæssige påvirkning af en bygnings livscyklus, siger Qvist Secher.

Med tanke på den nye rapport foreslår Rambølls ekspert et konkret tiltag fremadrettet:

- Jeg mener, at vi bør inkludere de sociale impacts i livscyklusvurderingerne for hver enkel bygning og øge fokus på den sociale retfærdighed, når vi planlægger fremtidens grønne byer og bygninger. 

Download rapporten

Social Equity in the Decarbonisation of the European Built Environment

Rapporten er udført af Rambøll Management Consulting og bestilt af Laudes Foundation.

> Download rapporten her (på engelsk)

Quick-guide om grøn omstilling

Download quick-guiden om retfærdig og inkluderende grøn omstilling i byggeriet.

> Få din guide her (på engelsk)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites