Bynatur og klimatilpasning i centrum for havneudvikling

16. november 2022
Sammen med arkitektvirksomhederne BOGL og Norrøn vandt Rambøll for nylig en konkurrence om at klimasikre og udvikle havneområdet i Ebeltoft. I bedømmelsen blev der blandt andet lagt vægt på, at vinderteamet har udvist god forståelse for byens udfordringer med både havvand og overfladevand samt stærk teknisk forståelse for klimasikring. 

Som mange andre kystnære byer i Danmark har Ebeltoft behov for at tilpasse sig det nye klima med havvandsstigninger og flere voldsomme regnskyl, ligesom byen gerne vil gøre havneområdet så attraktiv som muligt for borgere, turister, fiskere og handelsdrivende. Derfor udskrev Syddjurs Kommune sidste år konkurrencen ’Klimarobust Kystkultur’ med støtte fra Realdania for at få svar på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur i Ebeltoft.   

Projektet udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. Byens borgere har været et fokusområde fra projektets start, og under konkurrenceforløbet har der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen. 

Sammenhængende og rekreativ udvikling 

Efter en grundig votering endte bedømmelsesudvalget med at pege på konsortiet med BOGL, Rambøll og Norrøn som vinder. Ved bedømmelsen blev der lagt vægt på, at BOGL generelt har udvist den bedste forståelse for opgaven og Ebeltofts stedsspecifikke kvaliteter.  

Se vinderforslaget her

“Det er et utrolig spændende vinderforslag, som forener den nødvendige klimasikring af de kystnære arealer i Ebeltoft med en sammenhængende og rekreativ udvikling af havnen i forhold til resten af byen. Jeg ser frem til udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan og det fortsatte tætte samarbejde med borgerne i Ebeltoft omkring udviklingen af deres by,” udtaler Kasper Kolstrup Møller, formand for Erhvervs- og planudvalget i Syddjurs Kommune.  

Syddjurs Kommune vil nu gå ind i tættere samarbejde med TEAM BOGL. Samarbejdet skal resultere i en endelige fysisk-strategisk udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft i foråret 2023. Den endelige plan vil basere sig på en konkretisering og justering af det skitseforslag, som vandt konkurrencen.  

Lever allerede i usikkerhed 

Allerede i dag lever man i Ebeltoft med usikkerheden fra oversvømmelser fra stormflod, og prognoserne viser, at oversvømmelsesrisikoen vil stige med det stigende havvand, grundvand og hyppigere og kraftigere regnskyl og stormflod over de kommende 20 år. Om 50 år vil de lavtliggende dele af Ebeltoft være så udsatte, at en kystbeskyttelsesløsning er påkrævet.  

Samtidig vil man gerne undgå at skulle etablere en barriere mod havet i form af fx en traditionel højvandsmur, da den også vil være en barriere for en stærk sammenhæng mellem by og hav.  

Konkurrencen har fået støtte fra Realdanias og Miljøministeriets kampagne ”Byerne og det stigende havvand”.  på, at vinderteamet har udvist god forståelse for byens udfordringer med både havvand og overfladevand samt stærk teknisk forståelse for klimasikring. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites