Dansk infrastruktur lider under klimapres viser ny rapport fra FRI

9. marts 2020
Ramboll har udarbejdet ny rapport for Foreningen for rådgivende Ingeniører, FRI, der viser, at Danmark mangler op mod 175 mia. kroner for at fremtids- og klimasikre vital dansk infrastruktur.
Billede fra State of the Nation-rapport

Billede fra State of the Nation-rapport

Kontakt

Henrik Stener Pedersen

Director
T: +45 51618124

Rapporten, ”State of the Nation 2020”, der udkommer hvert fjerde år, vurderer alle infrastruktursektorer i Danmark ved at måle på tilstanden i dag, udviklingen over tid, fremtidssikringen og det økonomiske efterslæb. Som noget nyt i år har rapporten også fokus på bæredygtighedsaspekterne af den fysiske infrastruktur inden for transport, energi, miljø og offentlige bygninger.

En af rapportens hovedkonklusioner er, at Danmarks infrastruktur er forringet med et samlet estimeret efterslæb på op imod 175 mia. kr. 

Efterslæbet er størst inden for vandforsyningen, de kommunale bygninger, veje og broer samt jernbanenettet, mens klimaparatheden halter for stort set alle infrastrukturområder.

Manglende klimaparathed på kort og lang sigt

Når man stiller skarpt på klimaparathed, viser rapporten, at store dele af infrastrukturen er i dårlig form på både kort og lang sigt.

På kort sigt er den vitale infrastruktur udfordret når det gælder håndtering af klimaforandringerne, som eksempelvis de oversvømmelser som Danmark har oplevet i Ribe, Holstebro og Vejle som følge af et usædvanligt vådt 2019 og en rekord-varm, våd og blæsende start på 2020. 

På lang sigt halter infrastruktur bagefter, når det gælder initiativer, der skal bringe Danmark nærmere det bæredygtige og CO2-neutrale samfund, der skal forhindre endnu mere ekstreme klimaforandringer i fremtiden, og sikre at Danmark reelt bidrager til at forebygge fremtidens klimaforandringer. 

FRI’s State of the Nation 2020 kan hentes her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites