Danskerne vil have mere vild natur i byen og klimavenlige transportformer

29. november 2021
Danskerne ønsker, at de nyvalgte lokalpolitikere skaber bedre forhold for cyklister, en bedre sammenhæng i den kollektive trafik og mere vild natur i byen. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.000 borgere foretaget af rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Kontakt

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark
T: +45 5161 6674

Kommunalvalget er overstået og står det til danskerne skal de nyvalgte lokalpolitikere sikre mere klimavenlige transportformer og fremme biodiversitet i byen for at gøre den mere klima- og miljøvenlig. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Rambøll, hvor 1.000 repræsentative borgere fra hele landet er blevet bedt om at angive de tre vigtigste områder deres kommende kommunalbestyrelse skal igangsætte initiativer inden for. Således mener: 

  • 43% af danskerne, at de nyvalgte kommunalpolitikere skal sikre bedre forhold for cyklister og fodgængere.
  • 37% ønsker mere biodiversitet i byerne i forbindelse med eksisterende eller planlagte grønne arealer.
  • 33% ønsker en mere sammenhængende kollektiv trafik, hvor bus og tog hænger bedre sammen og det er muligt at tage cyklen med.

”Det overrasker os ikke, at klimavenlige transportformer topper på danskernes ønskeliste til de nyvalgte lokalpolitikere. Vi ser det som et udtryk for, at der er en stor opmærksomhed i befolkningen på transportområdets rolle i klimaregnskabet. For at adressere dette, bør kommunerne give de nuværende mobilitetsplaner et grønt eftersyn og samtidig have fokus på, hvordan de gør det nemt og trygt for borgerne at vælge de klimavenlige transportformer til. Det kunne fx være at indtænke gode forhold for cykelparkering og opladningsmuligheder for elcykler ved trafikknudepunkter og bymidter,” siger Ib Enevoldsen, administrerende direktør for Rambøll.

Danskerne vil have vildere byer

Bedre forhold for biodiversiteten er også et område, som danskerne prioriterer højt, viser undersøgelsen. 
”Det overrasker os til gengæld,” siger Ib Enevoldsen. ”Fremme af biodiversitet i byerne er ikke et område, der har toppet i tidligere lignende undersøgelser, vi har foretaget. At mere end hver tredje dansker ønsker mere vild natur i byen, ser vi som et udtryk for den rolle, naturen har spillet for danskerne under corona-lockdown, hvor flere har gjort brug af den og oplevet den værdi, naturen tilfører byerne. Det er meget positivt, at danskerne nu har fokus på, hvordan vi kan invitere den vilde natur ind i byerne og give bedre plads til de trængte arter. For i dag er kun omkring to procent af Danmarks natur urørt og kun cirka 20 procent af byområderne er grønne arealer, og arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Det er derfor utrolig vigtigt at sætte fokus at stoppe udryddelsen af arterne, for når først de forsvinder, kommer de aldrig tilbage,” siger Ib Enevoldsen.
Han tilføjer, at kommunerne kan imødekomme borgernes ønske ved at stille krav til mere vild natur, når fx nye byområder udvikles og indtænke det på egne arealer som fx eksisterende grønne områder, vejrabatter og grønne tage på de kommunale bygninger. Han understreger også vigtigheden af tydelig skiltning, så indsatserne bliver tydelige for borgerne. 

Danskerne vil bruge flere penge på klima og miljø i kommunerne 

I undersøgelsen bliver borgerne også spurgt til, hvilke områder, de mener er vigtige, at kommunerne bruger flere penge på i fremtiden. Her indtager klima- og miljøområdet en delt andenplads sammen med undervisningsområdet kun overhalet af ældreområdet. 

Kommunernes beskæftigelsesområde, fritid og kulturområdet samt integrationsområdet prioriteres lavere end klima og miljø blandt danskerne.
”Klima- og miljøområdet har en stor betydning for danskerne, og derfor bør deres prioriteter til konkrete indsatsområder i kommunerne inddrages i lokalpolitikernes beslutningsprocesser. Det vil give et større medejerskab blandt borgerne, som kommunerne også vil kunne trække på, når de svære beslutninger skal træffes,” siger Ib Enevoldsen og peger på lokale dilemmaer som fx når kommuner ønsker at sætte landvindmøller op og borgerne ikke er enige grundet egne interesser. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.000 repræsentative borgere fra hele landet med en ligelig fordeling af uddannelse, køn og alder i uge 41 2022

Læs mere om undersøgelsen og Rambølls anbefalinger til kommunerne her

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites