Derfor skal du involvere medarbejderne i bæredygtighed

10. november 2021

Mere viden, bedre involvering, flere idéer. Danske virksomheder bør ifølge eksperter satse mere på at engagere medarbejderne i bæredygtighed. Det kan forløse et stort potentiale.

Af Martin Christiansen

Afdelinger og medarbejdere med ansvar for virksomhedens bæredygtighedsindsats mærker i stadig højere grad både interesse og pres fra kollegerne: Hvordan reducerer vi vores CO2-aftryk? Hvad kan jeg og mit team gøre for at bidrage? Hvilke verdensmål betyder noget for os, og er de egentlig stadig relevante?

Selvom der endnu findes ansatte, der helst bare vil passe deres arbejde i fred, vokser gruppen af medarbejdere, der ønsker at blive involveret i bæredygtighed. Det vurderer Sofie Berglykke Aagaard fra Rambøll Management Consulting, som har været med til at udvikle et softwareprodukt, der lader medarbejderne opkvalificere og engagere sig i bæredygtighed. 

Inddragelse skaber stolthed

Involvering er nemlig helt essentielt. Ikke blot som et klassisk element i, hvordan man udvikler gode arbejdspladser. Bæredygtighed fordrer i særlig grad, at medarbejderne involveres og engagerer sig i den nødvendige udvikling, som langt de fleste virksomheder står midt i. 

Hos materialeproducenten Cembrit sikrer involvering i bæredygtighed, at medarbejderne føler mere ejerskab for indsatserne. Det fortæller Claudia Garante, Technical Manager, Sustainability. Hun er ansvarlig for virksomhedens arbejde med bæredygtighed og peger ligeledes på, at involvering fører til øget stolthed:- Uanset størrelsen af bidrag fra de enkelte afdelinger, så mærker jeg en stolthed hos medarbejderne over at kunne fortælle, at vi som virksomhed gør en indsats for at tage vare om vores næste generationer.

Løfter opgaverne hurtigere

Et gammelt mundheld siger, at hvis man vil gå hurtigt, må man gå alene. Når det gælder involvering, ser Claudia Garante faktisk den modsatte tendens. 

- Vi løfter opgaverne hurtigere og kobler vigtige informationer og data sammen. Den bæredygtig tankegang bliver mindre fremmedartet for kollegerne, og flere får endda lyst til også i det private at starte med små og gode tiltag. Så ved at involvere mere skaber vi ringe i vandet, der breder sig og bliver større og større. Det er en motivation i sig selv for mig.

Claudia Garante råder derfor til, at involvering bør fylde mere for de fagfæller, der sidder med ansvaret for at føre bæredygtighedstiltag ud i livet.

- Involvering på tværs af organisationen er i min optik den vigtigste aktivitet. Det er i den proces, hvor forståelsen for de forskellige afdelingers tankegang og arbejdsmetoder bliver mere synlige. Det skaber innovation, samarbejde og en mere holistisk tilgang, så vi får blik for alle tre P’er i people, planet, profit.

Passion og demotivation

Og så tilbage til Sofie Berglykke Aagaard. Medstifter af e-læringsplatformen Incept Sustainability, der nu er en del af Rambøll. Hun følger udviklingen tæt og mener også, den går mod mere involvering:

- Vi oplever i de her år, hvordan rigtig mange bæredygtighedsansvarlig gerne vil engagere medarbejderne i bæredygtighed. På samme måde ser vi, at lige netop inden for bæredygtighed forventer medarbejderne faktisk at blive involveret. Og medarbejderne kan blive ret kritiske over for virksomheden, hvis den ikke leverer på det ønske. I det her tilfælde ligger passion og demotivation ikke langt fra hinanden. Så du skal ikke blot informere; du skal involvere.

Trods fokus på medarbejderne, er det stadig topledelsen, der driver udviklingen, forklarer Sofie Berglykke Aagaard. Men når først strategien og målsætningerne ligger klar fra ledelsen, begynder næste skridt. Uanset om det gælder CO2-reduktioner i produktionen, grønnere indkøb, social ansvarlighed, cirkulære forretningsmodeller eller noget helt fjerde.

Klæd medarbejderne på med mere viden

Hun peger på, at nok har bæredygtighed topchefernes opmærksomhed. Men mange organisationer mangler at forløse det store potentiale, der ligger i at engagere medarbejderne noget mere:

- Man kan altså ikke sige, at medarbejderne sådan for alvor er engageret i den grønne dagsorden, hvis det fx bare handler om affaldssortering og ’sluk-lyset’ kampagner. Det er medarbejdernes egne forslag, viden og vurderinger, som skal i spil. Der er kæmpe værdi i at samle input op fra alle dem ude i driften. Og endelig skal vi huske, at der er mange, der gerne vil vide noget mere om bæredygtighed – det er jo et stort og ret svært felt, vi taler om, fortæller Incept-stifteren.

Derfor mener Sofie Berglykke Aagaard også, at virksomhederne helst skal stille viden til rådighed for medarbejderne. Særligt vidensmedarbejdere vil gerne føle sig godt klædt på, før de byder ind. Det kan være skriftligt materiale, webinarer, efteruddannelse, eller måske bare en samling verificerede undervisningsvideoer, som kan give medarbejderne en basal viden om de vigtigste temaer. Gjort på den rigtige måde begynder forandringen allerede med ’efteruddannelsen’ af medarbejderne.

 

> Læs mere om Incept Sustainability som en nem måde at involvere medarbejderne i bæredygtighed.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites