Kun hver femte af landets største virksomheder ser digitalisering som vejen til fremtidens grønne løsninger

18. november 2021
Danske virksomheder udnytter ikke data og digitalisering til at skabe bæredygtige løsninger og produkter, fastslår ny stor undersøgelse blandt de 1.000 største virksomheder i Danmark. Det oversete potentiale i bedre brug af data og digitalisering i den grønne omstilling bremser Danmarks vej til målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030, mener Rambøll og Dansk IT, der står bag rapporten. 

Kontakt

Steen Christensen

Direktør
T: +45 5161 7878

Asger Højen Danielsen

Senior Manager
T: +45 5161 7986

Mere om emnet

Få IT i Praksis 2021

Hent den seneste udgave af IT i praksis® gratis her

Knap halvdelen (46%) af landets 1.000 største danske virksomheder betragter bæredygtighed som en strategisk topprioritet, og hele 63% har inkorporeret bæredygtighed i deres forretningsstrategi.

Alligevel udnytter kun hver femte virksomhed (21%) digitaliseringen som en løftestang for virksomhedens grønne omstilling. Det viser nye tal fra Rambøll og Dansk IT’s årlige rapport IT i praksis® 2021-22.

Vejen for Danmark som fortsat grønt foregangsland går gennem ny teknologi og digitalisering. Det er det klare budskab fra regeringens Digitaliseringspartnerskab, der for nylig har offentliggjort sine anbefalinger for Danmarks digitale fremtid. Her peger Digitaliseringspartnerskabet allerede i forordet på, at digitalisering og anvendelse af data er en central forudsætning for fortsat vækst, velstand og grøn omstilling.

”Den grønne omstilling går gennem digitalisering, men danske virksomheder udnytter ikke, trods gode intentioner, digitaliseringen til at skabe værdi i deres bæredygtighedsindsats. Det overrasker, når Danmark ellers både er grøn førernation og kan bryste sig af at være et af verdens mest digitaliserede lande,” siger Steen Christensen, direktør i Rambøll Management Consulting.

Undersøgelsen IT i praksis® bygger på data fra de 1.000 største virksomheder i Danmark, så udnyttelsen af digitalisering og data til at skabe bæredygtige løsninger og produkter ser forventeligt endnu værre ud blandt danske SMV-virksomheder, som udgør 99% af virksomhederne i Danmark.

”Der er altså et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder her, som har alt for lidt fokus på potentialerne i ny teknologi, bedre brug af data og digitalisering i den grønne omstilling. For sandheden er, at der i dag er så mange modne teknologier og datadrevne løsninger (f.eks. IoT, sensorer, 3D-print, kunstig intelligens, mm), der kan bruges til både at optimere forretningen og nedbringe den enkelte virksomheds klimaaftryk, men mindst lige så vigtigt til, at Danmark når vores fælles mål om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030. Får vi ikke sat turbo på udnyttelsen af digitaliseringen i den grønne omstilling, vil det bremse vores vej til målet,” siger Steen Christensen.

De gode eksempler

Det ser dog ikke kun sort ud hos danske virksomheder, og der findes da også gode eksempler på fremsynede virksomheder, der allerede er i gang med at sætte strøm til deres bæredygtighedsindsats.

Hos Aarsleff, en af Danmarks største entreprenører, har man udviklet en digital løsning, der skal muliggøre en mere klimavenlig anvendelse af entreprenørmaskinerne på koncernens byggepladser. Løsningen indhenter ’live-data’ på maskinernes tomgangstimer, driftstimer, udnyttelsesmønster og dieselforbrug, som anvendes til et specifikt overblik over den enkelte maskines reelle klimabelastning.

Målet er at optimere produktiviteten og nedbringe dieselforbrug samt tomgangskørsel for Aarsleff koncernens mere end 500 tunge entreprenørmaskiner, samt nedbringe CO2-udledningen og luftforureningen via øget indsigt og automatiserede beregninger.

Hos Energinet har man udviklet en ny digital løsning, der gør op med sort strøm i grønne stikkontakter. Løsningen EnergiOprindelse tygger time for time alle de data om energiproduktion og -forbrug igennem, som befinder sig i Danmarks datahub, der indeholder oplysninger om danskernes elforbrug. Alle el-forbrugere – fra privatpersonen til den store industrivirksomheder eller frisøren henne om hjørnet - kan nu få en individuel opgørelse over, hvor grønt deres elforbrug er - og vælge den grønne energi til.

Løsningen giver dermed danske virksomheder præcise CO2-tal til de grønne regnskaber, og kan sætte skub i at flytte forbrug til perioder med stor grøn elproduktion.

Bryd datasiloerne ned mellem virksomheder og sektorer

Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT fremhæver, at selvom mange virksomheder har målsætninger for dataanvendelse og selv mener, at de er datadrevne, bliver de bremset af datasiloer som en af de største barrierer.

”Vi ved, at virksomhederne stadig er udfordret af at få data ud af de afgrænsende datasiloer internt i virksomhederne, så de for alvor kan bruge dem klogt. Det arbejde kan kun gå for langsomt. For jo mere data, man har, og jo bedre en digital logistik, man har opbygget, des lettere er det at udtænke og implementere de grønne løsninger, der fører til mere bæredygtighed og nye indtægtsstrømme,” siger Rikke Hvilshøj.

Steen Christensen fra Rambøll tilføjer, at næste skridt er at tage hul på de betydelige konkurrencefordele, der ligger i at sænke bommen mellem virksomhederne, både de private og offentlige, og lade dem udveksle data målrettet og sikkert som ét økosystem. For virkelig at tage et kvantespring i at udnytte digitaliseringen til den grønne omstilling er der brug for at arbejde med data og digitalisering på tværs af sektorer, virksomheder og myndigheder.

Et eksempel er byggebranchens fælles udviklingsplatform, ConTech Lab, hvor byggeriets virksomheder sammen udvikler og eksperimenterer med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe et mere bæredygtigt og produktivt byggeri.

Samtidig peger regeringens Digitaliseringspartnerskab på, hvis Danmark skal kunne udnytte digitaliseringens potentiale, skal der bl.a. indsamles og anvendes langt mere forsynings- og miljødata for at kunne sikre den nødvendige strukturelle omstilling og værdiskabelse.

”Hvis toplederne i danske virksomheder begynder at indtænke bæredygtighed i deres digitale investeringer, kan digitaliseringen potentielt være en central del af løsningen i den intelligente, grønne omstilling i Danmark. Den grønne omstilling bør i meget høj grad være databåret. Dét kræver investering i uddannelse, teknologi og forskning. Løsningen på den klimakloge digitalisering er simpelthen virkeligt stærke digitale kompetencer – og første skridt er at vide, at data og forståelse af data er nøglen,” siger Rikke Hvilshøj fra Dansk IT.

Om IT i praksis®

Det er 26. år i træk, at IT i praksis® tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner, regioner og statslige organisationer samt et repræsentativt udsnit af borgere.

Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit af de 1.000 største virksomheder. Fra den private sektor har 117 it-ansvarlige og 92 forretningsansvarlige fra Danmarks top-1000 virksomheder besvaret spørgeskemaet, og fra den offentlige sektor har 81 topledere og 92 it-direktører på kommunalt, regionalt og statsligt niveau besvaret spørgeskemaet. 1.000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen.

For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med Dansk IT i perioden april-august 2021. Den samlede rapport udkommer den 11. november 2021. 

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites