PtX-branchen: 10 GW mere vedvarende energi, subsidier og indførelse af CO2-afgift er forudsætninger for at høste dansk PtX-potentiale

25. november 2021
PtX-teknologien spås en stor fremtid som et afgørende skridt i den grønne omstilling, og den danske PtX-branche tror da også på, at teknologien kan bidrage væsentligt til regeringens mål om CO2-reduktioner i 2030. Men det kræver udbygning af markant mere vedvarende energi end i dag, subsidier til modning og skalering af projekter og indførelse af CO2-afgift. Og så skal rammevilkårene på plads, hvis Danmark skal indtage en global førerposition. Det mener den danske PtX-branche.

 

 

Ptx

Ptx

Kontakt

Mogens Skov

Mogens Skov

Global Spearhead Director, Power Generation
T: +45 5161 3390

Anders Nimgaard Schultz

Vice Director of Power Generation
T: +45 5161 3395

Rambøll har i en helt ny holdningsundersøgelse og den første af sin slags i Danmark spurgt de 75 vigtigste aktører i den danske PtX-branche, hvad der skal til for, at PtX-teknologien kan bidrage væsentligt til Danmarks mål om 70% CO2-reduktion i 2030. Undersøgelsens formål er at give beslutningstagere indblik i barrierer og muligheder for at indfri teknologiens potentialer fra aktører i hele værdikæden.

Mere end tre fjerdedele (76%) af branchens aktører tror på, at grøn brint og andre PtX-teknologier kan bidrage væsentligt til at opfylde regeringens målsætning om CO2-reduktioner i 2030.

Men det kræver udbygning med mere end 10 GW vedvarende energi inden 2030 ud over de ca. 4,5 GW, der er installeret i Danmark i dag. Det mener knap halvdelen (44%) af aktørerne i branchen. Hvis PtX skal bidrage væsentligt til reduktioner i 2030, mener mere end hver tredje (38%), at subsidier er en væsentlig forudsætning for at løbe branchen i gang. Derudover mener over halvdelen, at det kræver indførelse af CO2-afgift.

”Branchen har talt sit tydelige sprog i undersøgelsen. Skal PtX bidrage til Danmarks klimaambitioner, kræver det massiv udbygning af grøn energi,” siger Mogens Skov, direktør for Power i Rambøll. ”10 GW svarer til etablering af mindst 10 vindmølleparker på størrelse med Danmarks kommende og største havvindmøllepark Thor i Nordsøen, så det er ikke småting, vi taler om her. Og det er vel at mærke kun for at producere den grønne strøm, som X’erne inden for landets grænser kræver. Derudover skal der bruges vedvarende energi til elforbruget i Danmark, som uden det forventede forbrug til PtX forventes at stige med cirka 70% frem mod 2035, og der skal grøn energi til de store mængder af grønne brændstoffer, vi har forhåbning om at eksportere til udlandet,” siger Mogens Skov.

Uden rammevilkår vil Danmarks nye guldæg slå revner


De massive eksportgevinster fra PtX, der ligger og venter for danske virksomheder, er på manges læber i den danske energibranche. Men eksportpotentialet står og falder med, om rammevilkårene kommer på plads, mener branchen. Således svarer 68%, at gunstige, understøttende rammevilkår er den vigtigste forudsætning for, at danske virksomheder kan opnå en global førerposition inden for PtX.

Kommer disse på plads, forventer knap hvert tredje virksomhed i branchen (29%), at danske virksomheder i 2030 kan eksportere PtX-produkter og løsninger for mere end 15 milliarder kroner om året.

”Vores undersøgelse viser, at den danske branche langt fra kun ser PtX som et middel til nationale CO2-reduktioner, men også som et middel til arbejdspladser og eksport for danske virksomheder - og som et vigtigt bidrag til fælles europæiske og globale ambitioner,” siger Anders Nimgaard Schultz, Vicedirektør for Power i Rambøll.

Adspurgt om, hvad der er vigtigst, svarer 84% af respondenterne, at PtX skal bidrage til at reducere den globale CO2-udledning. Og på spørgsmålet om, hvilke sektorer der ved hjælp af PtX kan bidrage mest med CO2-reduktioner, peger branchen på tung vejtransport (63%) samt skibsfart (84%) og luftfart (63%), hvis udledninger hovedsageligt sker uden for Danmarks grænser.

”Lige nu står Danmark ved en skillevej, hvor vi kan vælge, om vi vil nøjes med at lade PtX bidrage til at opfylde den danske målsætning, eller om vi også vil tage rollen som internationalt grønt foregangsland og opfylde et kæmpe erhvervspotentiale. Branchen er tydeligvis globalt orienteret og klar til kamp på den globale bane. Derudover har vi store, udenlandske investorer, der kigger mod Danmark som et attraktivt sted at slå sig ned. Hvis Danmark ønsker at være et eksportland for PtX-produkter, som branchen ønsker, er det vigtigt, at den kommende PtX-strategi indeholder rammevilkår, der gør dette muligt. Ellers bliver det andre steder i verden, der løber afsted med udviklingen,” siger Anders Nimgaard Schultz.

Han understreger, at for at PtX-teknologien kan få fodfæste og blive kommercialiseret, kræver det, at de investeringsrisici, som investorerne står over for, fjernes med gennemsigtige rammevilkår.

”I Rambøll foreslår vi konkret, at energiafgifter på grønne brændstoffer fjernes, at afgiften på at transportere vedvarende energi på elnettet, også kendt som eltariffen, reduceres, og at der indføres en CO2-afgift på fossile brændstoffer, så de grønne brændstoffer bliver konkurrencedygtige. Uden disse klare rammevilkår vil kapitalen søge mod områder med større sikkerhed, og
Danmark vil miste en kæmpe mulighed for at få en nøglerolle i udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer,” siger Anders Nimgaard Schultz.

Om undersøgelsen


Undersøgelsen er den første holdningsundersøgelse i Danmark, der afdækker, hvad førende danske virksomheder inden for PtX-værdikæden mener der skal til, for at PtX-teknologi kan bidrage væsentligt til Danmarks mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og 50-54% CO2-reduktion i 2025. Spørgerrammen har fokus på respondenternes holdninger til CO2-reduktionspotentialet, energikilder og eksportpotentiale. 39 procent af de adspurgte har svaret på vores undersøgelsen.

Rambøll har spurgt 80 aktører, der repræsenterer 75 virksomheder og organisationer inden for følgende seks kategorier i PtX-værdikæden:

  • Energiproducenter
  • Investorer
  • Power-to-X-producenter
  • Power-to-X-leverandører
  • Virksomheder inden for transmission, lagring og distribution
  • Slutbrugere
  • Interesseorganisationer
  • Vidensinstitutioner

Undersøgelsen blev foretaget i perioden 5-21. november 2021.

Læs mere om undersøgelsen og download dens resultater her.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites