Hurtig boligløsning og massiv støtte får meget udsatte unge ud af hjemløshed

22. februar 2019

En model, der kombinerer midlertidige boliger med intensiv social støtte efter ICM-metoden, hjælper to ud af tre unge hjemløse til en permanent boligløsning. Det viser en ny evaluering foretaget af Rambøll Management Consulting og VIVE. Metoden er brugt til en gruppe af meget udsatte unge, som kommunerne ellers har svært ved at nå.

Kontakt

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854

Mere om evalueringen

Læs hele evalueringen her

Her kan du læse hele evalueringen om afprøvning af midlertidlige overgangsboliger. 

Klik her og få alle indsigter i PDF

Læs modulbeskrivelsen her

Du kan her læse modulbeskrivelsen, hvor implementeringserfaringerne fra projektet også indgår.

Klik her for at læse modulbeskrivelsen

Hjemløshed blandt unge er et voksende problem. Det viser bl.a. det nyligt lancerede SDG-baseline-projekt, som Rambøll Management Consulting også har været med til at udarbejde. Erfaringerne fra tidligere indsatser for udsatte unge har vist, at kommunerne har vanskeligt ved at etablere og fastholde kontakt til de mest udsatte unge i hjemløshed. Samtidig er der i de fleste kommuner lang ventetid på boliger til målgruppen.

Det er baggrunden for projektet ’Midlertidige overgangsboliger til unge i hjemløshed’, som Socialstyrelsen sammen med fire kommuner startede i 2015. Nu ligger evalueringen af projektet klar, og den peger på positive resultater ved hjælp af den model, der er udviklet.

  ”Som sustainable society konsulenthus er det meget positivt for os at se og medvirke til en forbedret indsats mod hjemløshed. Med projektet er vi reelt inde og arbejde med flere af FN’s verdensmål som fx afskaffelse af fattigdom, forbedring af sundhed og trivsel samt mindre ulighed,” siger Line Dybdal, direktør hos Rambøll Management Consulting.

Evalueringen viser tydeligt, at den hurtige og intensive indsats virker. Line Dybdal peger samtidig på, at der er en helt konkret løsning, der kan gøre, at de unge ikke kommer i den ulykkelige situation i første omgang.

   ”Udfordringen med det stigende antal hjemløse unge peger bl.a. på, at der ikke er et tilstrækkeligt udbud af billige boliger til målgruppen. En stabil boligsituation er et afgørende fundament for, at de unge er i stand til at gennemføre en uddannelse, have et arbejde og leve et godt selvstændigt liv,” forklarer Line Dybdal.

Klare procedurer for hurtig hjælp

Den bærende tanke i projektet har været at sørge for, at den enkelte unge efter en meget kort visitationsprocedure har fået tag over hovedet ved at blive tildelt en såkaldt overgangsbolig. Sideløbende er der givet massiv bostøtte efter ICM-metoden (Intensive Case Management) i op til seks måneder, mens der er arbejdet på permanent boligløsning og en udredning af den unges præcise støttebehov.   

Modellen med midlertidige overgangsboliger til unge i hjemløshed er udviklet ud fra Housing First-tilgangen, der indebærer, at der hurtigst muligt skabes en stabilisering af boligsituationen samtidig med, at der gives intensiv social støtte.

To ud af tre af de unge får egen bolig

Evalueringen viser, at det overordnet er lykkedes at få fat i og fastholde en stor del af gruppen af mest udsatte unge, der ud over hjemløsheden har massive sociale udfordringer i samspil med psykiske lidelser. Cirka to tredjedele af de unge, der har haft ophold i overgangsboligen, er efterfølgende kommet i egen bolig. Tallet dækker dog over lokale forskelle.

Overgangsboligerne ser ud til at være egnet til at etablere en stabil ramme for at opbygge en relation til den unge og påbegynde arbejdet med udredning og handleplaner.

Det fremgår desuden, at ICM-metoden er en velegnet bostøttemetode til målgruppen, da den skaber et solidt udgangspunkt for stabilisering af den unges livssituation. Hver medarbejder har maksimalt haft otte unge, og timetallet har været variabelt. Dermed imødekommer ICM-metoden også et behov for en høj grad af fleksibilitet i indsatsen.

Udfordringer og lokale forskelle

Evalueringen bekræfter, at det er vanskeligt at skaffe permanente boliger til målgruppen. Opholdet i overgangsboligen har derfor også gennemsnitligt varet cirka 8 måneder.

Almenboliglovens mulighed for at kunne anvise op til hver fjerde ledige bolig til løsning af boligsociale opgaver har været et centralt værktøj til at skaffe permanente boliger. Det er derfor særligt de kommuner, der har en systematisk og prioriteret brug af den kommunale boliganvisning eller en fast samarbejdsaftale med boligorganisationer, der er lykkedes med indsatsen.

Rambøll har sammen med VIVE forestået evalueringen for Socialstyrelsen og har også udarbejdet en modelbeskrivelse, hvori implementeringserfaringerne fra projektet indgår.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites