Klimasikring med sociale aspekter kan betale sig

7. januar 2019

Når du klimatilpasser i byer, bør du også forsøge at forbedre folks hverdag og om nødvendigt opgradere nedslidte områder. Tre projekter fra Singapore, USA og Danmark viser, hvordan kan gøres.

Kokkedal, Bølgepladsen

Kokkedal, Bølgepladsen

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277
Ulrik Lassen

Ulrik Lassen

Ingeniør
T: +45 5161 2952

Af Michael Rothenborg og Martin Zoffmann

Børn spiller basketball og leger blandt regnvandskanaler på en plads i Kokkedal, nord for København. Solen er ude nu, men når det næste skybrud opstår, er kanalerne designet til at sikre, at naboskolen og andre faciliteter ikke oversvømmes. 

Tæt på er tidligere overgroede områder ved de små byhuse i Egedalsvænge blevet omdannet til små haver – der fungerer som opsamlingsbassiner for vand, når det regner rigtig meget. 

Det er blot to eksempler på den holistiske tilgang i et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter: Projektet ’Klimatilpasning Kokkedal’ beskytter mod skybrud – ved bl.a. at udvide bufferområderne langs åen og skabe opsamlingsbassiner. Men man bruger også vandet som en ressource - æstetisk, socialt og sundhedsmæssigt. 

Desuden har Kokkedals borgere fået flere rekreative områder og bedre adgang til naturen, og det fungerer samtidig som inspiration for lærere og elever fra områdets skoler. 

"Projektet skaber et forbedret økosystem, øgede ejendomspriser, social samhørighed og bedre trivsel," siger Christian Nyerup Nielsen, direktør for klimatilpasning og oversvømmelsesrisici hos Rambøll. 

Bæredygtigt i bred forstand

Den Blågrønne Haveby er et af de bedste eksempler på Rambølls tilgang til klimaprojekter: De skal ikke kun gøre byer mere modstandsdygtige over for skybrud og havstigninger. De skal ideelt set også forbedre de lokale beboeres hverdag - miljømæssigt, socialt og kulturelt - samtidig med at de er omkostningseffektive. 

"Det er en tilgang, som vi bruger over hele verden under hensyntagen til lokale forhold," forklarer Christian Nyerup Nielsen. 

Et andet eksempel kan findes i Singapore, hvor Rambøll har hjulpet den nationale bolig- og udviklingsstyrelse med at skabe et dynamisk samlingscenter i bebyggelsen ’Kampung Admiralty’. Her er det bl.a. muligt for ældre at leve aktivt, og grønne planter og blåt vand dæmper indtrykket af Singapores intensive urbanisering. 

Forbedring af livet i Queens 

I New York står Rambølls holistiske tilgang centralt i det ’Cloudburst Resiliency Planning Study’, som blev gennemført i 2016-17 i Jamaica Bay i Queens. Med mere end 400.000 beboere blev bydelen valgt som et pilotområde, fordi den har flere oversvømmelser og klager over kloakvand end noget andet område i byen. 

"Ramboll har ikke kun vandteknikkerne, men kan også indlemme dem og alle andre relevante aspekter i det store regnestykke - og forenkle det," forklarer Alan Cohn, Climate Program Director hos New Yorks miljømyndigheder (NYDEP): 

"Med i regnestykket over omkostningseffektivitet hører ikke kun de besparelser på undgåede ejendomsskader, man opnår ved at klimasikre, men også i hvilket omfang nye grønne områder vil forbedre beboernes sundhed”, understreger han. 

Bringer folk sammen 

På samme måde blev Kokkedal-projektet i Danmark ikke kun iværksat for at minimere risikoen for store oversvømmelser. Det var også med til at give et tiltrængt socialt løft til et kvarter, der er bygget i 1960’erne og var blevet noget nedslidt. 

"'Klimatilpasning Kokkedal’ har potentiale til at løfte hele Kokkedal by og give en ny begyndelse", siger borgmesteren i Fredensborg, Thomas Lykke Pedersen. "Vi ser frem til at have denne nye bæredygtige bydel, hvor vandet vil hjælpe med at bringe borgerne sammen og skabe et godt samfund." 

Projektet er anerkendt af Realdania og Dansk Vand- og spildevandsforening (Danva) og vandt f.eks. den prestigefyldte Climate Award 2017 for "sin høje og innovative klimabeskyttelsesstandard på et tiltrængt område", ifølge juryen. 

"Projektet tilbyder en bred vifte af innovative, kreative og æstetiske løsninger, som bidrager til at give et større byområde i Kokkedal et samlet løft, og det demonstrerer potentialet i at tænke klimatilpasning sammen med andre aspekter," 

Se film om projektet her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites