Ny klimapark på vej i Ballerup

15. februar 2023
Sammen med landskabsarkitekterne fra BOGL har Rambøll netop vundet konkurrencen om at udforme en ny klimapark, der bliver en integreret del af en helt ny bydel centralt i Ballerup. 

Credit: de Gayardon Bureau & BOGL

Konkurrencen om udformningen af den nye klimapark blev udskrevet sidste forår, og efter næsten trekvart år i først tilbudstravlhed og dernæst venten i spænding, kunne projektteamet lade champagnepropperne springe og borgere og besøgende se frem til et nyt frodigt, indbydende og – ikke mindst – klimasikrende parkområde lige i Ballerup bymidte. 

Parken skal etableres på ’Baltorpplænen’, et grønt og lettere slidt areal nær Ballerup station. Området er under omdannelse til en helt ny bydel med boliger og campus- og kulturfunktioner, og når den står færdig, vil parken udgøre en ca. 14.000 m2 stor grøn kile mellem Ballerup Station, Ballerup Centret, NEXT, TEC, Baltoppen LIVE og nye boliger. 

Høj kompleksitet og spændende udfordringer  

Klimaparkens hovedgreb vil bestå af en urban kant, der indrammer parken: en grøn og blå midte. Kanten markerer mødet med byen, mens parkens midte giver plads til naturen. Inde i parken vil vand således både visuelt, hydraulisk og biologisk blive en vigtig del af klimaparken.  

Som underrådgiver på projektet kommer Rambøll til at stå for alt, der har med netop vand at gøre. Parken er designet til at håndtere afvanding af hele det omkringliggende område og kan håndtere en 5-års-hændelse, altså en kraftig mængde nedbør man ser med en frekvens på cirka hvert 5. år. Vores arbejde er allerede i gang og vi er i øjeblikket ved at afklare, hvordan vandet skal løbe fra de tilstødende bygninger og ned i parken.  

”Jeg synes det er et fedt projekt, fordi det er så ekstremt bynært og det bliver en spændende udfordring at sikre sammenhængen mellem det urbane og naturen. Vi skal skabe, hvad der bliver områdets nye, store legeplads for alle, og på grund af placeringen er lige den opgave særligt kompleks. Projektet er også en relativt ny type udfordring for Ballerup Kommune og i et vist omfang Novafos, så jeg ser også virkelig frem til et tæt samarbejde med alle involverede parter. Projektet har simpelthen hele pakken,” siger Michael Fabritius Tengnagel, projektleder fra Rambøll Vand. 

Et grønt samlingspunkt 

Tre store, permanente søer vil give parken en klar identitet som klimapark, samtidig med at de skaber levesteder for en lang række planter og dyr, der er afhængige af permanent vand. Topografien og regnvandsopsamlingen er designet, så der også ved mindre regnvandshændelser opstår et spændende vandlandskab med flere mindre vandhuller. Disse vandhuller vil opstå mellem træer og små bakker, når lavningerne fyldes, og det vil danne et spektakulært, hvor vandspejlene ændrer sig efter nedbørsmængden.  

Jens Linnet, kreativ direktør og partner i BOGL, glæder sig til igen at tegne et projekt, der kombinerer regnvand og rekreation: 

”Det er fantastisk, at vi igen skal bruge landskabet til at klimatilpasse en by. Det bliver spændende at tegne en park til Ballerup, der både løser behovet for regnvandshåndtering, øger biodiversiteten og bruger naturen til at skabe sociale samlingssteder. Parker og klimatilpasning er to af vores kerneområder, og vi har vigtige erfaringer med fra Remiseparken, Kulbaneparken og Folkeparken i Odder, som vi glæder os til at bruge her.” 

Borgmester i Ballerup Kommune, Jesper Würtzen, udtaler om parken: 

– Lige fra vi begyndte at planlægge den nye bydel på Baltorpplænen, har det været vores ambition at få en klimapark, der kan udgøre et grønt samlingspunkt i bydelen. Det er vigtigt for os, at håndtering af regnvand og højnelse af biodiversiteten kombineres med rekreative kvaliteter. Det tror jeg på, at vi får med BOGLs projekt. Jeg ser frem til at kunne træde ind i den nye park, og det håber jeg også, at alle borgerne gør. 
 
Klimaparken forventes at stå klar i ultimo 2025.  

 

Credit: de Gayardon Bureau & BOGL

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites