Nyt bæredygtighedsteam i Rambølls vanddivision

15. december 2022
Rambølls vanddivision har etableret et kerneteam af erfarne bæredygtighedskonsulenter, der gennem kvalificeret ekspertviden og certificeret rådgivning bidrager til at gøre den danske vandsektor endnu mere bæredygtig.

Kontakt

Dorthe Pinholt

Markedsdirektør, Rambøll Vand
T: D: +45 51 61 06 98

Relateret information

Rambøll sætter tårnhøj ambition på bæredygtighed

Læs mere om Rambølls koncernstrategi

Derfor skal du involvere medarbejderne i bæredygtighed

Læs mere om potentialet ved at involvere medarbejderne i bæredygtighed

Rent drikkevand til de kommende generationer. Bedre udnyttelse af energi og ressourcer fra rensning af spildevand. Og flere naturbaserede løsninger til håndtering fremtidens forandrede klima. Det er blot nogle af de områder, hvor aktørerne i den danske vandsektor – forsyninger, vandselskaber, kommuner og vandforbrugende virksomheder – kan styrke bæredygtigheden væsentligt i de kommende år.

For at bidrage aktivt til denne udvikling har Rambøll Vand for nylig nedsat et bæredygtighedsteam, der på tværs af fagområder leverer en bred vandrådgivning med bæredygtighed som den røde tråd.  

”Den danske vandsektor har potentialet og ambitionerne til at blive den mest bæredygtige vandsektor i verden. Det vil vi hellere end gerne hjælpe med, og vi har derfor samlet et erfarent og mangfoldigt team, der er klar til at inspirere og vise vejen for både nuværende og nye kunder,” siger Dorthe Pinholt, markedsdirektør i Rambøll Vand.   

Teamets medlemmer er fordelt på Rambølls kontorer over hele landet, hvilket betyder, at kompetencerne altid er let tilgængelige, uanset hvor man måtte befinde sig.  

Livscyklusanalyser 

Et af teamets kompetenceområder er samfundsøkonomiske analyser og livscyklusanalyser (LCA) af henholdsvis spildevands- og slambehandlingsteknologier. På det område bygger teamet blandt andet på erfaringer fra et nyligt afsluttet projekt for Frederiksberg Kommune omkring CO2-reducerende tiltag i udbud samt lignende projekter for blandt andre KLAR Forsyning og Novafos.  

Teamet kan også trække på erfaring fra et aktuelt Ph.d.-projekt fra DTU omkring livscyklusanalyser og økonomiske beregninger af et storskala vandressourceanlæg i Avedøre (del af VARGA-projektet) samt værktøjet waterLCA, der bruges til at beregne CO2-emission, ressourceforbrug og andre væsentlige miljøpåvirkninger i alle faser af et givent klimatilpasnings- og afløbsprojekt.  

Naturbaserede klimatilpasningsløsninger 

Teamet indbefatter også stærke profiler inden for ’Nature Based Solutions’ (NBS), hvilket er en tilgang, der nu for alvor vinder indpas inden for klimatilpasningsområdet i både Danmark og udlandet. På det område råder teamet blandt andet over erfaringer gjort igennem EU-projektet Reconect, der sigter på at øge brugen af NBS-løsninger på europæisk plan. I den forbindelse arbejder Rambøll med at udvikle den næste generation af NBS-metoder, hvilket blandt andet indebærer integration af kunstig intelligens og ’Carbon Positive’-design.  

Bæredygtig drikkevandsforsyning

Også på drikkevandsområdet har teamet en række spidskompetencer inden for bæredygtighed, hvor kunder for eksempel kan drage nytte af det digitale værktøj ’Optiwell’, der bidrager til at sikre bæredygtig indvinding af grundvand.

Måling af bæredygtighed 

Hvornår er noget bæredygtigt? Dette spørgsmål stilles oftere og oftere i de danske forsyninger, kommuner og virksomheder – og svaret er ikke altid helt enkelt eller nemt at komme frem til. Derfor har Rambøll også udviklet en række værktøjer, der giver nogle brugbare og relevante måder at måle graden af bæredygtighed på et givent projekt. Én af metoderne er for nyligt anvendt med succes i den canadiske hovedstad Toronto i forbindelse med omdannelsen af det nedlagte lufthavnsområde ’Downsview’ til en helt ny og – på alle parametre – bæredygtig bydel. 

Et andet værktøj, også udviklet af Rambøll, gør det nemt og hurtig at bruge FN’s bæredygtighedsmål som parametre i vurdering af bæredygtighedsgraden af et givent projekt. Dette værktøj bruges allerede af flere af Rambølls kunder i udlandet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites