Rambøll Fonden og Rambøll bidrager til strømgeneratordonation til Ukraine

15. december 2022

Tre strømgeneratorer fragtes i disse dage til Ukraine for at give livsnødvendig strøm og varme til tusindvis af mennesker. Rambøll Fonden har givet et støttebidrag på 300.000 kr. og Rambøll Danmark har bidraget med konsulentbistand om demontering og korrekt installation.

Kontakt

Søren Staugaard Nielsen

Managing Director, Ramboll Foundation
T: +45 5161 7886
Bjarke Curtz Jansen

Bjarke Curtz Jansen

Senior direktør, Specialised Engineering
T: +45 5161 6177

Historien i hovedtræk:

• På initiativ af flere ildsjæle i blandt andet ATP Ejendomme, Køge Nord Rotary Club, Lviv Rotary Club, Rambøll og Coromatic doneres tre store dieselgeneratorer til Ukraine
• De medvirkende danske virksomheder bidrager enten økonomisk eller med konsulentbistand, transport, programmering, driftsklargøring, reservedele og endeligt de fysiske generatorer
• De tre generatorer sendes til tre steder i Ukraine og forventes at levere strøm til hospitaler samt varmeværker, der forsyner boliger, skoler, hospitaler og børnehaver med varme.

Tre strømgeneratorer, som hver har en kapacitet til at generere strøm svarende til 900 danske husstande eller et hospital på op til 5.000 m2, sendes til Ukraine for at afhjælpe den alvorlige situation, hvor strøm er en akut mangelvare. Donationen er et resultat af et hurtigt etableret samarbejde mellem en række ildsjæle i dansk erhvervsliv, som så en mulighed for at reagere hurtigt, og som dermed er med til at give livsnødvendig strøm og varme til tusindvis af mennesker.

Krigen i Ukraine har skadet den ukrainske el-infrastruktur i så alvorlig grad, at blandt andet hospitaler mangler strøm til kerneopgaver og ikke mindst til varme. Initiativ og engagement hos nøglemedarbejdere hos blandt andet ATP Ejendomme, Rotary Club, Rambøll og Coromatic kan gøre en stor forskel for ukrainere, som lige nu er i en noget nær håbløs situation.

Tre generatorer i overskud
Under ATP Ejendommes ombygning af Nordeas tidligere hovedkvarter på Christianshavn i København er tre større strømgeneratorer, som tidligere har fungeret som nødstrømsanlæg for bankens datacenter, blevet overflødige. Herfra opstod idéen til donationen, der nu realiseres som et resultat af et hurtigt etableret samarbejde mellem en række ildsjæle i dansk erhvervsliv.

Siden krigen brød ud for over 9 måneder siden, er transport til Ukraine blevet både mere kompliceret og tilsvarende omkostningstung. Derfor har det været afgørende at sikre den nødvendige fundraising og at bringe kompetencer i spil, som kan håndtere denne udfordring. Opgaven er ikke gjort mindre af, at de tre generatorer vejer næsten 30 tons tilsammen.

Rambøll har bidraget med konsulentbistand på opgaven, og Rambøll Fonden har desuden ydet et tilskud på 300.000 kr. til blandt andet transporten til Ukraine og til reservedele, som kan sikre driften af generatorerne.

”Det er et fantastisk projekt, som Rambøll og Rambøll Fonden er glade for at støtte op om. Vinteren er for alvor ved at sætte ind i Ukraine og ethvert bidrag tæller til at hjælpe de mange udsatte mennesker, der mangler lys og varme. Jeg tror, at det er klart for alle involverede parter, at det er en altafgørende personlig indsats, som har gjort, at generatorerne nu er på vej til at forsyne ukrainere med livsvigtig strøm,” siger Søren Staugaard Nielsen, administrerende direktør for Rambøll Fonden.

 

Fakta om generatorerne

 • Hver generator bruger 0,25 liter diesel pr. kWh – ca. 250 liter i timen ved 100% effekt.
 • Hver generator vejer ca.10 tons og har strømkapacitet, som svarer til forsyningen af 900 husstande eller et hospital på 5.000 kvm.
 • Generatorerne er fra 2009 og har samlet set kørt 114-117 timer.

Bidragsydere

Rambøll Fonden, LE34, Delfi Technologies, en lang række danske Rotary-klubber og flere andre fonde har bidraget økonomisk til projektet.

Derudover har nedenstående organisationer og virksomheder bidraget med den omfattende mængde af delopgaver på projektet:

 • ATP Ejendomme – Koordinering og donation af de tre generatorer
 • Rambøll – Konsulentbistand om demontering og korrekt installation
 • Andersen og Heegaard – El-arbejde på generatorer
 • Evice – Udarbejdelse af dokumentation
  Coromatic – Teknisk rådgivning og timer til blandt andet driftstest, klargørelse til geninstallation, pakning samt donation af servicemateriel
 • Cubic Group – Konsulentbistand til planlægning
 • Dansk Miljø- og Energistyring (DME) – Ombygning af eltavler til generatorer
 • J. Jensen – Demontering
 • Herfølge Kleinsmedie – Stålkonstruktion til udstødning
 • Køge Nord Rotary Club – Netværk i Danmark og intern koordinering
 • Lviv Rotary Club – Netværk i Ukraine

Da der løbende tilføjes bidragsydere til listen, er denne ikke.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites