Rambøll fortsætter med at levere stærk organisk vækst

10. marts 2023
Til trods for makroøkonomisk usikkerhed leverer Rambøll den bedste organiske vækst i mere end 10 år, understøttet af en stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi, herunder løsninger inden for havvind og power-to-x, vand og klimatilpasning, bæredygtigt byggeri og udvikling af strategier for bæredygtig omstilling. Væksten var især høj i Storbritannien, Tyskland samt Danmark og Norge. 
Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

Læs mere

Et år efter lanceringen af Rambølls nye strategi, der går "all in" på bæredygtighed, leverede den globale arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed sin bedste organiske vækst i 14 år.

 • Omsætningen steg med 12,6 % til 16,0 milliarder kroner. 
 • Den organiske vækst var 9,9 %. 
 • Driftsresultatet før afskrivning på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) steg med 10 % til 937 millioner kroner, hvilket giver en EBITA-margin på 5,9 %, som er lidt lavere end sidste år (6,0 %).
 • Rambølls ordrebog er større end nogensinde og beløber sig til en værdi på 7,9 milliarder kroner – en stigning på 8,8 % sammenlignet med udgangen af 2021.

Koncernchef Jens-Peter Saul udtaler: "Jeg er tilfreds med vores resultat i 2022, især vores stærke vækst, som ligger over vores forventningerne oven på et rekordresultat i 2021. Trods turbulens i verdensøkonomien har vi leveret en tocifret omsætningsvækst og den bedste organiske vækst i 14 år. Væksten er drevet af en høj efterspørgsel på bæredygtige løsninger og vores fantastiske medarbejderes indsats. Vi opnåede også vores højeste driftsresultat nogensinde, selv om vores margin var lidt lavere end sidste år."  

Tocifret vækst på nøglemarkeder drevet af efterspørgsel efter bæredygtige løsninger

Væksten var især stærk i forretningsenhederne for Energi, Vand, Byggeri og Management Consulting, som alle opnåede tocifret organisk vækst. Storbritannien og Tyskland leverede fremragende resultater med mere end 20% organisk vækst, og Danmark og Norge bidrog også væsentligt til koncernens vækst.

"På tværs af vores geografier ser vi stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger hos vores kunder, som er motiverede af at skabe CO2-reduktion i deres værdikæder og leve op til globale klimamål. Dette er en stærk drivkraft for vækst hos Rambøll. Vi ser især en stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi, herunder havvind og power-to-x-løsninger, vand, klimatilpasning, bæredygtigt byggeri samt på udvikling af strategier for bæredygtig omstilling," siger Jens-Peter Saul og fortsætter:

"Dette årti bliver afgørende for verden i forhold til at reducere den globale temperaturstigning og tage de nødvendige skridt mod netto-nuludledning. Det glæder mig at se, at dette giver sig til udtryk i høj efterspørgsel efter grønne og bæredygtige løsninger over hele verden, og at store økonomier øger klimaindsatsen i betydelig grad. Lige nu investerer USA milliarder i sin grønne industri. For nylig præsenterede EU planer for sin egen Green Deal, som skal forbedre konkurrenceevnen for Europas grønne industri og støtte den hurtige omstilling til klimaneutralitet. Så selvom høje energipriser, udfordrede forsyningskæder og den tragiske krig i Ukraine fortsat udfordrer verdensøkonomien, har vi også grund til at være positive over den kollektive indsats, vi ser i forhold til at handle på et af de mest presserende spørgsmål i vores tid: halvering af de globale emissioner inden 2030 for at undgå katastrofale klimaforandringer." 

"Med årtiers ekspertise inden for bæredygtighed på tværs af sektorer og markeder er Rambøll dybt engageret i at nå dette mål, som samtidig er den største vækstmulighed i Rambølls historie. Vores 17.500 medarbejdere er vores stærkeste drivkraft til at fremme den bæredygtige forandring, vi ønsker at se. Derfor støtter vi alle vores medarbejdere med at forbedre deres viden om bæredygtighed yderligere gennem et globalt læringsinitiativ for bæredygtighed, som blev lanceret sidste år, og som er tilgængeligt for alle medarbejdere rundt om i verden. Et særligt fokus vil være at opbygge kompetencecentre med dyb specialistviden, som kan udvikle de thought leaders, der virkelig kan føre denne vigtige dagsorden fremad. Vi ser også på at opkøbe relevante virksomheder for at styrke vores strategiske vækstplatform, især i USA og Tyskland," siger Jens-Peter Saul.

I 2023 forventer Rambøll fortsat stærk vækst, og indtjening over niveauet for 2022. 

Læs Rambølls årsrapport for 2022.

Nye strategiske projekter over hele verden i 2022 

I 2022 vandt Rambøll store projekter på tværs af forskellige sektorer og områder som CO2-reduktion, cirkulær økonomi, udvikling af bæredygtige byer og samfund, og biodiversitet.

 • Nordens største plastsorteringsanlæg i Esbjerg – I Danmark er Rambøll valgt som totalrådgiver på det første plastsorteringsanlæg af sin art, som det norske energiselskab, Quantafuel, skal bygge i Esbjerg. Når anlægget står færdig i slutningen af 2023, vil det have kapacitet til at sortere 160.000 tons plastaffald om året til rene fraktioner til videresalg og forarbejdning af både mekanisk og kemisk genbrugsindustri. Kun 9 % plastaffald genanvendes globalt, ifølge OECD, hvilket gør håndtering af affald til en vigtig prioritet verden over. 

 • Ombygning af det centrale Stockholm – I Sverige er Rambøll en del af et integreret team, der skal planlægge et nyt bykvarter omkring Stockholms hovedbanegård. Centralstaden, som området hedder, kommer til at bestå af seks nye blokke med lejligheder, kontorer og butikker og en udvidelse og renovering af Hovedbanegården fra 1871. Bæredygtighed har været et centralt aspekt i projektet, der kommer til at samle flere transportformer i ét integreret transportknudepunkt. Det nye bykvarter er i vid udstrækning bygget over de eksisterende spor og vil forbinde de omkringliggende gader for at skabe et aktivt og sikkert offentligt område, der forbinder øst- og vestsiden af byen.

 • Åbning af Norges nye nationalmuseum – Efter at have været næsten 10 år undervejs åbnede dørene til Norges nye nationalmuseum i Oslo i juni. Rambøll har været involveret som tværfaglig rådgiver siden starten og har spillet en nøglerolle i realiseringen af museet, som ofte er blevet beskrevet som en kulturbygning i verdensklasse. Museet vil på sine 14.000 kvadratmeters udstillingsareal huse i omegnen af 5000 værker, hvilket gør det til Nordens største. Den arkitektonisk distinkte bygning er en del af Norges FutureBuilt–pilotprogram, og er designet til at reducere CO2-udledningen med mindst 50 % sammenlignet med nuværende byggestandarder.

 • Bæredygtig transport til Tyskland – I Tyskland er Rambøll valgt af Deutsche Bahn Netz AG til at planlægge opgraderingen af jernbanelinjer i det nordlige Tyskland for at imødekomme en stigende togtrafik i landet. Hele strækningen fra Hamborg til Puttgarden vil blive delvist opgraderet til to spor og elektrificeret, og flere broer og tunneller langs strækningen vil blive fornyet eller udskiftet. Projektet er et vigtigt delprojekt til Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland og en vigtig brik i at gøre transportsektoren i Tyskland CO2-fri.

 • Levende bølgebarrierer skal forberede New York på den næste superstorm – I USA er Rambøll sat til at lede bygningskonstruktionen af Living Breakwaters-projektet, et innovativt, grønt infrastrukturprojekt, der skal forberede kysten i det sydlige Staten Island på klimaændringerne ved at skabe "levende", østersindkapslede barrierer mod stormbølger. Østersene fungerer som et vandfilter og forbedrer vandkvaliteten, samtidig med at de er med til at mindske risikoen for oversvømmelser ved at svække stormbølger og dermed reducere erosion ved kysten. Rambølls står for at føre tilsyn med planlægning, koordinering og implementering af projektet.

 • Realisering af Storbritanniens vision om klimaneutralitet i kontorbygninger – I Storbritannien er Rambøll rådgivende ingeniør på bæredygtighed, konstruktioner, el og vvs på Ev0-bygningen i Manchester, der vil opnå de laveste CO2-emissioner for nyopførte kontorbygninger i Storbritannien. I kernen af Ev0 er en trækonstruktion, der lagrer CO2 fra atmosfæren. Denne proces hjælper den færdige bygning med at opnå netto-nul CO2-udledning både under byggeriet og den senere drift. Ev0 er designet i overensstemmelse med rammerne fra UK Green Building Council og forventes at blive en af de driftsmæssigt mest effektive kontorbygninger i Storbritannien. Driftsomkostningerne forventes at blive 58 % lavere end traditionelt nybyggeri.  94 % af Ev0's energiforbrug vil blive genereret i og omkring bygningerne. Den indlejrede CO2 fra byggeriet er blevet reduceret til ca. 500 kg CO2e/m2 gennem brug af beton med lavt kulstofindhold og en trækonstruktion. Omfattende brug af træ i bygningskonstruktionen hjælper med at lagre ca. 4.000 ton CO2e. 

 • Forvandling af gammelt industriområde til bæredygtig bydel i Finland – I Finland forvandler Rambøll sammen med byen Espoo et gammelt industri- og logistikområde til et bæredygtigt, cirkulært byområde for mindst 14.000 indbyggere. Området, kaldet Kera, har fokus på at fremme gang og cyklisme og har som mål at halvere sin CO2-udledning sammenlignet med almindelige byområder. Rambøll har bidraget til Keras udvikling gennem en årrække, og i 2022 blev Rambøll udvalgt til anlægsplanlægning af gadeområder samt ingeniørarbejde for byområdet, som omfatter fire jernbanelinjer og tre gangbroer. Designet skal skabe forbindelse mellem Keras nye dagplejecentre, skoler, sports- og fritidsaktiviteter samt ny og eksisterende boliger. 

Hoved- og nøgletal

2022

2022

2021

Resultatopgørelse, mio. DKK

EURm

 

 

Nettoomsætning

2.151,3

16.005,8

14.212,4

Net project revenue (NPR)

1.770,0

13.168,5

11.786,0

Driftresultat før afskrivninger (EBITDA)

153,4

1.141,2

1.063,4

Driftsresultat før afskrivninger på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA)

125,9

936,9

848,7

Driftsresultat før renter og skat (EBIT)

86,9

646,5

503,7

Resultat før skat

84,0

624,9

470,0

Periodens resultat

52,4

389,8

316,4

Balance

 

 

 

Aktiver i alt

1.306,2

9.718,1

9.070,9

Egenkapital

431,0

3.206,6

2.921,9

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

90,5

673,3

902,2

Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

63,0

468,9

332,6

Investeringer i materielle anlægsaktiviteter, netto

(34,4)

(255,7)

(138,9)

Frie pengestrømme

28,7

213,2

193,7

Akkvisitioner

(14,6)

(108,8)

(76,8)

Medarbejdere

 

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

 

17.546

16.685

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

 

16.001

15.265

Nøgletal i %

 

 

 

Omsætningsvækst

 

12,6

4,4

Organisk vækst

 

9,9

4,1

Organisk vækst, Net Project Revenue (NPR)

 

9,5

5,2

EBITDA-margin

 

7,1

7,5

EBITA-margin

 

5,9

6,0

EBIT-margin

 

4,0

3,5

Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC)

 

17,7

16,3

Egenkapitalforrentning (ROE) 

 

12,7

11,8

Cash conversion 

 

68,3

48,3

Egenkapitalandel 

 

33,0 32,2

Nøgletal, bæredygtighed 

     

Totale CO2 udledninger (Scope 1, 2 & 3)*, tCO2e

 

29.193

18.141

Kønsfordeling, kvinder/mænd, %

 

37/63

35/65

Arbejdsulykker (Total reportable incident rate/TRIR)

 

1,85

1,37

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites