Rambøll vinder som eneste rådgiver alle seks rammeaftaler for Energinet inden for fremtidens grønne gasinfrastruktur

15. november 2021
Danmarks fremtidige infrastruktur for grønne gasser, såsom brint og biogas samt CO2 fra fangst, skal etableres hen over de næste år for at understøtte den grønne omstilling. Rambøll har som den eneste rådgiver vundet alle seks rammeaftaler inden for dette område for Energinet.

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

De mange brint, biogas og CO2-transport og -lagringsprojekter, der er på tegnebrættet rundt omkring i landet, forudsætter etablering af en infrastruktur for transport og lagring af gassen, hvis projekterne skal blive til virkelighed og hjælpe Danmark med at opfylde sine klimamål.

Etablering af systemerne for grønne gasser vil kræve investeringer på tocifrede milliardbeløb over det næste årti. 

Energinet har netop valgt rådgivere til seks rammeaftaler, der omfatter den nødvendige rådgivning til etableringen af den grønne infrastruktur, så den kan håndtere de nye grønne gasser som fx brint, biogas og CO2. 

”Vi er glade for at fortsætte samarbejdet om udviklingen af infrastrukturen for grønne gasser med Energinet og ser det som en styrke, at vi samtidig er Energinets hovedrådgiver på den grønne omstilling af elnettet. I Rambøll har vi netop reorganiseret vores energiforretning med fokus på den grønne omstilling bl.a. ved etablering af en ny ’Energy Transition’ division med over 500 medarbejdere og fokus på de nye teknologier,” siger John Ammentorp, landedirektør for Energi i Danmark. 

Værdien af rådgivningen under rammekontrakterne forventes at være op til 50 millioner euro. Hver af de seks rammeaftaler er tildelt tre rådgivere, hvoraf Rambøll er nummer et på to af rammeaftalerne og nummer to på de resterende.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites