Rambølls energiråd til virksomheder: Kom stærkt - og grønt - igennem krisen

9. november 2022
Det er vigtigt, at I tænker langsigtet og overvejer de mange forskellige scenarier, som kan opstå i løbet af energikrisen. Sådan siger Rambølls energiekspert Anna Ekdahl. I artiklen deler hun sine bedste råd til at komme stærkt igennem krisen med grøn bevidsthed.

Kontakt

Anna Ekdahl

Business Development Manager, Energy Transition
T: +45 5161 3741

Efter 40 år med pålidelige energipriser og systemer kommer energikrisen som et chok for mange danske og europæiske virksomheder. Det kan blive en lang vinter, hvis krisen varer ved.

Når jeg taler med virksomhedsledere, er en af deres mest presserende bekymringer, hvad de kan gøre lige nu for at tage kontrol over deres stigende energiomkostninger og finde alternativer til naturgas i deres energiforsyning. For energiintensive industrier som kemikalier, glas og metaller er dette spørgsmål i stigende grad eksistentielt. Her er det vigtigt ikke at miste det langsigtede perspektiv.

Tre gode råd til at komme stærkt igennem krisen

1. Forbered din plan B, C og D

Pas på med kun at have én plan for, hvordan du sikrer produktionen og energiforsyningen i 2022 og 2023. Forbered også en plan B, C og D for din produktion og energiforsyning baseret på forskellige potentielle scenarier. Planen bør indeholde både kort- og langsigtede perspektiver. Den bør kombinere produktionskapacitet, opbevaring og logistik med energieffektivitet, sourcing, produktion og opbevaring.

Du bør også identificere dine mindst prioriterede systemer, der kan lukkes ned i tilfælde af nedlukninger, og vurdere din modstandsdygtighed over for strømfald og forringelse af el-kvaliteten. På langt sigt kan du kun nedbringe udgifterne til energi ved at vælge grønne energikilder frem for kul, gas og andre fossile brændsler.

Læs mere om, hvordan Rambøll designede et energicenter til at omfordele overskudsvarme fra Metas datacenter i Odense til byens fjernvarmenet 

2. Reducer forbruget

Hvis din største udfordring er omkostningerne, så reducer forbruget. Hvis du er i stand til at reducere dit forbrug, vil det ikke kun sænke dine omkostninger og CO2-fodaftryk men også øge sandsynligheden for, at du kan hente energi udelukkende fra mere pålidelige, vedvarende kilder. Det virker banalt, men min erfaring er, at selvom der er installeret energirigtigt udstyr, er der ofte lavthængende frugter tilbage knyttet til optimering af energistrømme. Har du køletårne? Så kan det være muligt at bruge den varme i din proces i stedet for at sende den ud i luften.

3. Indtænk forsyningssikkerhed

Hvis dit hovedproblem er forsyningssikkerhed, så find alternative energikilder. Reevaluer din brændstofforsyning og din indkøbsstrategi. At skifte fra gas til biobrændstoffer kan f.eks. være et levedygtigt og relativt hurtigt alternativ. Elektrificering af processer er også en interessant mulighed, der giver dig forudsætningerne for en bæredygtig profil.

Læs mere om, hvordan du kan fremme omkostningseffektiv og klimavenlig udvikling af energisystemer

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites