Fra spildevandsslam til udendørsbænk

24. november 2021
Resultatet af et forsøg, hvor silikatsand fra spildevandsslam genanvendes som delvis cementerstatning i beton, har nu materialiseret sig som en fysisk bænk til fri afbenyttelse. Bænken er opstillet foran Rambølls hovedkontor i København som et konkret eksempel på den cirkulære tilgang.

Kontakt

Anita Rye Ottosen

Project Manager, Wastewater Treatment Studies
T: +45 51 61 74 56

Hvordan kan man genindvinde en ellers knap ressource som fosfor og fremstille et vigtigt materiale som beton på en mindre miljø- og klimaskadelig måde? Det spørgsmål har en samarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DTU BYG, BIOFOS, EasyMining og Rambøll stillet sig selv – og svaret er nu kommet og opstillet i fysisk form uden for Rambølls hovedkontor i Ørestad i København.

 

Først i verden med fuldskalaanlæg

Samarbejdet drejer sig om udnyttelse og videreudvikling af den såkaldte ’Ash2Phos’ teknologi fra EasyMining, hvor fosfor, jern og aluminium genanvendes fra spildevandsslamaske. Tilbage er tungmetaller som sendes til deponi og en askerest kaldet silikatsand, som kan bidrage til en mere miljøvenlig betonproduktion. 

Som de første i verden er EasyMining i færd med at bygge fuldskalaanlæg med den nye teknologi, og det forventes, at silikatsandet kan erstatte 10-30 % af cement i betonen, uden at det ændrer betonens egenskaber. 

Den røde bænk på billedet er fremstillet af denne type beton, mens bænken i baggrunden er fremstillet på traditionel vis, for at folk kan prøve at mærke forskel. Den røde farve i silikatsandsbænken skyldes en høj koncentration af jernoxider.  

 

Fosfor er en vigtig men knap ressource

Udover at silikat-sand kan bidrage til mere bæredygtig beton, adresserer Ash2Phos-teknologien ligeledes dagsordenen for cirkulær økonomi, idet alle ressourcer i spildevandsslam genbruges. 

Fosforen fra spildevandsslammet genindvindes til primære fosfater, der eksempelvis skal bruges i dyrefoder eller som gødning. Fosfor er et afgørende element for alle former for liv, men det er en meget begrænset ressource. EU har derfor tilføjet fosfor på deres liste over kritiske råmaterialer, og genbrug af fosfor står højt på EU's dagsorden.

En af de globale affaldskilder, der har det højeste fosforindhold, er spildevandsslamaske, og mange lande i Europa indfører i disse år nye lovgivninger, som kræver genindvinding af fosfor fra spildevandsslam. 
 

Du kan læse mere om EasyMining og Ash2Phos-teknologien her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites