Stormflod i København fra syd kan koste samfundet 28 mia. kroner

11. november 2020
Dele af Københavns centrum, herunder Metroen, Christiansborg, Kastrup Lufthavn og hovedstadens vestegn risikerer at blive ramt, hvis der kommer en kraftig stormflod fra syd i morgen. Det viser en ny Rambøll-analyse, i samarbejde med Incentive der også har beregnet de samfundsmæssige gevinster ved at handle i tide.

Kontakt

Marianne B. Marcher Juhl

Marianne B. Marcher Juhl

Afdelingsleder
T: +45 5161 6428
Jens Christian Riise

Jens Christian Riise

Market Manager
T: +45 5161 2663

Når den næste store storm rammer hovedstaden og presser store vandmasser op fra syd, kan det medføre voldsomme oversvømmelser. I værste fald kan det betyde tab for op mod 28 milliarder kroner, vurderer en ny analyse fra modningsprojektet ’Sammen om vandet – Stormflodssikring ved Kalveboderne’, som Rambøll har været med til at lave for Københavns og Hvidovre Kommuner med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Ud over de åbenlyse ødelæggelser efter vand i gader og huse kan en enkelt stor stormflod påvirke væsentlig infrastruktur som Metroen, togtrafikken, Amagermotorvejen, Øresundsmotorvejen og især lufthavnen. Dermed er det ikke kun husejere i København og Hvidovre, der vil blive ramt, men også pendlere i hele hovedstadsområdet og flypassagerer vil blive påvirket i årevis, hvilket er en af hovedårsagerne til de store samfundsomkostninger ved en stormflod.

Langsigtet milliardgevinst

Analysen peger på, at de løsninger, som hidtil har været planlagt med sikring  i Kalveboderne, ikke er tilstrækkelige, og at de eksisterende diger ikke er nok. Samtidig viser analysen, at der er en klar samfundsøkonomisk gevinst ved at sikre mod oversvømmelser, og den vil blive endnu større, hvis man tager flere kommuner med.

”Højvandstande vil frem imod år 2100 kunne nå op på fem meter, hvilket vil oversvømme det meste af Amager samt store dele af Hvidovre og København. Hvis det skulle ske, er de løsninger, som hidtil har været planlagt med sikring syd for Kalveboderne, ikke tilstrækkelige, ligesom de eksisterende diger heller ikke vil give den nødvendige beskyttelse,” siger Marianne B. Marcher Juhl fra Rambøll, der har været med til at udarbejde rapporten. 

En oversvømmelsesudbredelse ved middelvandstande på fem meter betegnes i rapporten som en ’2000-års hændelse’, og de samlede omkostninger til at stormflodssikre en sådan hændelse er ifølge analyser estimeret til mellem 2,4 og 4,7 mia. kr. En sikring til dette niveau vil imidlertid ifølge den samfundsøkonomiske analyse føre til en gevinst for samfundet på mellem 0,6 og 2,8 mia. kr. om hundrede år fra nu, altså efter år 2120.

Læs hele rapporten her.

Modningsprojektet Sammen om vandet – Stormflodssikring ved Kalveboderne, er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Incentive, Lundgrens og Smith Innovation, og har modtaget støtte fra og indgår i netværk med Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Partnerskabet støtter en række kommuners arbejde med at finde svar på, hvordan byerne kan møde fremtidens udfordringer med stigende havvandsstigninger og stormfloder. 

Der er støttet 8 projekter der skal komme med nytænkende bud på løsninger. 
Modningsprojektet er et af de 8 projekter. Modningsprojektet har belyse en række forhold inden for teknik, jura, miljø, merværdi og finansiering. Resultatet af modningsprojektet vil udgøre en del af beslutningsgrundlaget for, om der skal udvikles konkrete forslag til en stormflodssikring. Der har desuden været dialog med en bred kreds af interessenter.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites