Tilmeld dig vores nye webinarer

Virtually Ramboll er vores nye webinarrække. Her vil et udvalg af vores eksperter inspirere offentlige og private virksomheder til at komme sikkert tilbage fra hjemmekontorerne og hjælpe den grønne omstilling på vej med ny, opløftende indsigt. 

Uanset om dit fokus er på at komme sikkert tilbage eller komme stærkt videre med de nødvendige forandringer, så får du hurtigt ny indsigt, du kan anvende med det samme. 

Her kan du læse mere om fagligt fokus for hvert enkelt webinar – og tilmelde dig, nu du er dér. Alle webinarer er gratis.

Julie Corneliusen

Computational Designer

T: +45 5161 1809

Sådan reducerer du materialemængder og CO2-aftryk i nybyggeri

Er du klar til de nye LCA-krav, der træder i kraft ved årsskiftet? Herefter må nye bygninger over 1.000 m2 maksimalt udlede 12 kg CO2e pr. m2 pr. år. Men CO2 aftrykket kan faktisk komme endnu længere ned. Det viser vi med et demonstrationsprojekt, der opføres i Kanalbyen i Fredericia, hvor vi på tværs af byggebranchen samarbejder om at bygge innovativt med beton. Hør hvordan vi griber det an, og hvordan tilgangen kan omsættes og skaleres til andre byggeprojekter.

Mød Computational Designer Julie Corneliusen fra Rambøll og Associate Design Director Troels Dam Madsen fra Henning Larsen Architects, som fortæller, hvordan vi har designet med fokus på innovative materialeløsninger med et lavere CO2 aftryk samt materialeoptimeret ved hjælp af computational design.

Mød også Morten Leen, projektchef i AP Pension, som fortæller om hvordan demonstrationsprojektet ikke alene spiller ind i bygherres vision om at skubbe på udviklingen af fremtidens byggematerialer, men også er et eksperiment i forhold til at nedbryde grænser mellem byggeriets parter. 

Demonstrationsprojektet er økonomisk støttet af Realdania og realiseres i samarbejde med Kanalbyen og Aalborg Portland.

Tid: Tirsdag den 25. oktober kl. 09.00-10.00

Tilmeld dig her!

Tidligere afholdte webinarer

Niels Papsø Skals

Senior Chief Specialist

T: +45 51 61 43 96

Mangler du skyts til at sætte indeklima på dagsordenen i din kommune?

Tilmeld dig webinaret, Sådan sætter du indeklima på dagsordenen i kommunen, og få gode argumenter, underbyggende statistik og fif til planlægning af vores indeklimaekspert, Niels Papsø Skals.

Mød også formand for Teknik og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen, som fortæller om, hvordan kommunens indeklimaplan har været en game changer i budgetforhandlingerne, og giver konkrete argumenter til at finde budget til indeklimaforbedringer på kommunens skoler.

Tid: Onsdag den 17. marts 2021 kl. 10.00-11.00.

Tilmeld dig her!

 

Trine Bunton

Afdelingsleder, Bygherrerådgivning og bæredygtighed

T: +45 5161 7795

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant

T: +45 51612270

Kom godt i gang med bæredygtighed i byområder

Hør hvordan du kan arbejde struktureret og helhedsorienteret med bæredygtighed i kommunens byudvikling ved hjælp af certificeringsværktøjet, DGNB Byomåder. På webinaret deler byplanlægger i Faaborg-Midtfyn Kommune, Trine Hedegård Jensen, erfaringer med at anvende DGNB som ramme for udviklingen af kommunens helt nye bæredygtige forstad, Årslev – Fremtidens Forstad. Webinaret faciliteres af to af Rambølls skarpeste bæredygtighedseksperter, Trine Bunton og Andreas Qvist Secher.

Tid: Onsdag den 3. marts kl. 08.30-09.30

Christian Riber

Business Development Manager

T: +45 51618314

Hvordan øger vi genanvendelsen af restprodukter?

I dag sendes mange restprodukter fra affaldsenergianlæg i Danmark til nyttiggørelse i udenlandske deponier, men branchen har en vision om at øge genanvendelsen og sikre udnyttelse af ressourcerne i restprodukterne, meget gerne i danske løsninger. D. 30. november afholder Rambøll og branchesamarbejdet et webinar med fokus på problemstillingen: Hvordan sikrer vi sikker genanvendelse af restprodukterne med størst værdi og mindst mulig belastning af miljøet og samfundet?

Tid: Den 30. november 2020 kl. 12.00-16.30

Thomas Kræmer Schmidt

Executive Director

T: +45 5161 7834
M: 5161 7834

Bæredygtighed i Praksis

Rambøll har undersøgt, hvordan de store danske industrivirksomheder arbejder med bæredygtighed. På webinaret løfter vi sløret for resultatet af undersøgelsen 'Bæredygtighed i Praksis'  og man kan blive klogere på, og få gode råd til, hvordan man kan få bæredygtighed ind i forretningsstrategien og gøre indsatsen både lønsom og langsigtet.

Tid: Onsdag den 18. november, kl.  9.00 - 9.55

Maja Sig Vestergaard

Senior Engineer

T: +45 51 61 11 37

Mikkel Hyldig

Afdelingsleder, Bæredygtighed, indeklima og commissioning - Vestdanmark

T: +45 5161 0271

Grøn omstilling i almene boligafdelinger

Deltag på dette webinar og få indsigt i muligheder og udfordringer ved grøn omstilling i den almene boligsektor. Det første oplæg på webinaret vil handle om el-ladestandere i almene boligafdelinger. Her vil mobilitetsekspert Maja Sig Vestergaard fra Rambøll bl.a. fortælle om, hvad de nye regler for elbiler betyder for den almene sektor, samt hvad boligorganisationerne kan gøre for at være på forkant. Det andet oplæg vil handle om den frivillige bæredygtighedsklasse. I den forbindelse vil bæredygtighedsekspert Gitte Gylling fra Rambøll give sit bud på, hvad bæredygtighedsklassen får af betydning for nybyggeri og renoveringer, samt hvilke tiltag boligorganisationerne kan igangsætte allerede nu.

Tid: onsdag d. 4. november, kl. 15:00-15:45

Online-diskussion om arkitektoniske værdier i almene boligområder

Renovering af et boligområde kræver en omhyggelig strategisk beslutning om, hvor meget man vil bevare i forhold til det eksisterende udtryk og de arkitektoniske kvaliteter. En renovering, der tager udgangspunkt i det eksisterende arkitektoniske sprog viser, at arkitekturens historie bevares, og at der er kontinuitet mellem kultur og historie. I den forbindelse vil Rambøll Arkitekter gerne invitere dig til en online-diskussion, hvor vi tager udgangspunkt i tre af vores store renoveringsprojekter.

Tid: tirsdag d. 27. oktober kl. 15:30.

Jens Christian Riise

Market Manager

T: +45 5161 2663

Naturbaseret stormflodsbeskyttelse

Den 27. august afholder Rambøll og Odense Kommune et webinar om naturbaseret stormflodsbeskyttelse med fokus på et aktuelt og spændende projekt på Seden Strand ved Odense Fjord, hvor naturgenopretning og stormflodsbeskyttelse går hånd i hånd. Webinaret er for dig, der arbejder med klimatilpasning, stormflodsbeskyttelse og/eller naturgenopretning.

Tid: Torsdag d. 27. august kl. 14-15 

Paul Thorn

Senior Consultant

T: +45 5161 4521

BNBO: Hvordan omsættes hydrologiske modellers resultater til en risikovurdering?

Alle danske kommuner skal inden den 31. december 2022 gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at vurdere, om der er behov for yderligere indsatser for at reducere risikoen for forurening med pesticider anvendt til erhvervsmæssige formål. Webinaret vil fokusere på de resultater, der typisk kommer ud af en hydrologisk modellering, og som er nyttige i den faglige risikovurdering af yderligere indsatser i et BNBO. 

Tid: Torsdag d. 25. juni, kl. 14:00-14:45

Henrik Stener Pedersen

Direktør

T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124

Kommunale klimahandlingsplaner – strategi, måling, handling

Klimahandlingsplaner er vejen frem. Men hvad gør man i praksis? På dette webinar får I inspiration og faglige metoder til kommunale klimahandlingsplaner, så I kan sætte en forpligtende retning for den grønne omstilling i jeres kommune.

Tid: Onsdag d. 24. juni, kl. 11.00 - 12.00

Niels Papsø Skals

Senior Chief Specialist

T: +45 51 61 43 96

Tilbage i bygningerne efter Corona-nedlukning. Hvordan reducerer vi smitterisikoen i driftsperioden?

Bliv klogere på hvordan de driftstekniske aspekter i bygninger kan være med til at reducere smitterisikoen for corona-virus. Få seneste viden, anbefalinger og guidelines på området. Hvordan gør man rent? Virker desinfektion? Kan man teste overflader for virus? Hvad med ventilation? Webinaret faciliteres af Rambølls indeklimaekspert Niels Papsø Skals. 

Tid: Tirsdag den 23. juni kl. 14.30-15.15

Jan Vig Nielsen

Afdelingsleder, Monitoring and Analyses of Existing Structures

T: +45 51616997

Levetidsforlængelse af broer og bygværker

Hvordan kan kommunale broer og bygværker renoveres, så det give en økonomisk besparelse og samtidig bidrager til den grønne omstilling? Deltag på webinaret og få indsigt i konkrete metoder og projekter.

Tid: Tirsdag d. 23. juni, kl. 13:00-13:40

Annette M J Mortensen

Senior Consultant

T: +45 51 61 33 02

ATEX, Dust Hazard Analysis (DHA) og effektiv rengøring

Hvert år forårsager for høje brændbare støvlag alvorlige eksplosioner. Nøgleord: ATEX-krav vedr. støvlag, vigtige parametre i forhold til eksplosionsrisiko, DHA, zoner, maksimal lagtykkelse, omkostningseffektiv og målrettet rengøringsvejledning. Webinaret afholdes på engelsk.

Tid: Torsdag d. 18. juni 2020, kl. 13:30-15:30

René Søegaard

Business Manager

T: +45 5161 1445
M: +45 5161 1445

Contract Management i komplekse projekter

Sådan kommer I til næste niveau. Contract manageren bør være enhver projektdirektørs betroede ‘wingman’. Vi dykker ned i contract management i komplekse capex projekter, hvor chancen for for at lykkes med projektet kan forbedres ved at have en contract manager med på holdet.

Onsdag  10. juni 2020, kl. 9:00-10:00

Annette Raben

Country Market Director, Vand

T: +45 5161 8327

Bæredygtigt byggeri i vandsektoren

Mange vand- og spildevandsselskaber skal i gang med spændende byggeprojekter i de kommende år, og der er stort fokus på at gøre byggerierne så bæredygtige som muligt. Vi giver derfor indblik i arbejdet med certificering og bud på, hvordan man bedst griber arbejdet an med at konkretisere og implementere bæredygtighed i bygningsmassen.

Tid: Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 14:00-15:00

Jan Vig Nielsen

Afdelingsleder, Monitoring and Analyses of Existing Structures

T: +45 51616997

Levetidsforlængelse af broer og bygværker

Kan kommuner opnå økonomiske besparelser, når de renoverer deres broer og bygværker og samtidig bidrage til den grønne omstilling? Svaret er ja. Deltag på webinaret og få indsigt i konkrete projekter, og hvad det kræver af kommunerne.

Tid: Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 14:00-14:40

Mikkel Hyldig

Afdelingsleder, Bæredygtighed, indeklima og commissioning - Vestdanmark

T: +45 5161 0271

Værdien af certificering, når du renoverer

Skal skolen, rådhuset eller andre af kommunens bygninger renoveres? Hør hvad du får ud at arbejde med certificering og dokumenteret bæredygtighed, og hvordan du kommer i gang. Webinaret faciliteres af to af Rambølls skarpeste bæredygtighedseksperter Christine Collin og Gitte Gylling H. Olesen.

Tid: Tirsdag den 9. juni kl. 10.00-11.00

Filip Reinhold Nielsen

Engineer, Senior Consultant

T: +45 51 61 29 41

Optimering af transportrør

Støvudledning fra håndtering af brændbar biomasse er ikke kun en gene. Deltag i vores gratis webinar for optimering af bulk-håndtering og lær om kendetegnene ved et godt transportdesign og brugen af DEM / CFD-simulering til virtuelle testforsøg for optimering af produkt- og støvhåndtering. 

Webinaret afholdes på engelsk.

Tid: Mandag d. 8. juni kl. 14.00-14.45

Tina Mundeling Nielsen

Senior consultant

T: +45 51611269

Digital håndtering af lovkrav inden for miljø og arbejdsmiljø

Vil du vide mere om, hvordan ISO-standarderne spiller sammen med FN’s verdensmål og samtidig blive klogere på, hvordan din virksomhed kan håndtere miljø- og arbejdsmiljøkrav på en effektiv og digital måde? Gå ikke glip af dette webinar!

Tid: Torsdag d. 4. juni 2020, kl. 10:00-11:00

Ole Dau Mortensen

Senior Sustainability Specialist (Game app developer)

M: +45 51 61 25 48

Adfærdsforandring med gamification og game-based læring

Lær hvordan 3D spil kan skabe adfærdsforandringer. På dette webinar vil du høre, hvordan 3D spil har været med til at sikre sikker adfærd på byggepladser, øge vidensniveau om klima, sundhed og miljø og lære kontormedarbejdere om beskyttelse mod coronavirus på kontoret.

Tid: Torsdag d. 28. maj 2020, kl. 10:00-11:00

Miljømæssig bæredygtighed inden for vand og klimatilpasning

Mød Sarah Brudler, der har udviklet et nyt, videnskabsbaseret værktøj til kvantificering af miljøpåvirkningerne af regnvandshåndtering, afvanding og klimatilpasning. Sarah gennemgår værktøjet og viser eksempler på anvendelse i Odense og Aarhus.


Tid: Mandag d. 25. maj 2020, kl. 13:00-13:45

#STAYATHOME - boligudvikling i en post-pandemisk virkelighed

Under nedlukningen af samfundet er vi blevet bedt om at blive hjemme. Hvilke krav stiller det til boligen, omgivelserne og byen - nu og i fremtiden? Brainstorm med panelet fra: Build, Is it a bird, Tetris, Domea.dk, Gladsaxe kommune, Henning Larsen og Rambøll.

Tid: Onsdag d. 20. maj 2020, kl. 14:00-15:00