En holistisk tilgang

Amerikanske byer bliver i stigende grad inspireret af den form for skandinavisk byplanlægning, der integrerer mange forskellige fagområder.

Kontakt

Trine Stausgaard Munk

Geograf
T: +45 5161 2827

Af Michael Rothenborg, maj og oktober 2017

For et par år siden begyndte nordamerikanske byplanlæggere at tale om ”Copenhagenizing”, og førende magasiner som Wired bragte feature-artikler om, hvordan den danske hovedstad inspirerede til cykelstier i byer som New York, Montreal og Detroit.

Nu skeler byer i USA også til Skandinavien for at finde bredere og mere general inspiration til byplanlægning, påpeger eksperter.

”Vi har behov for at skabe langsigtede løsninger for vores byer”, siger Malik Benjamin, arkitekturprofessor på Florida International University:

“Hvis vi vil skabe værdi, ikke kun i dollars, men også for borgernes livskvalitet, skal vi til at diskutere mere åbent og tværfagligt. Holisme og borgerinddragelse er nøgleord”, siger Malik Benjamin – en af de mange amerikanere, der har været på inspirationstur til København i de seneste år.

Den rette kombination

Det er ikke nyt, at holistiske planlægnings-koncepter bølger over Atlanten. I årtier var den berømte danske arkitekt Jan Gehl en central global figur i forsøget på at skabe levende byer med mennesket i centrum. Men samarbejdet er ved at blive mere udbredt. Rambøll er for eksempel gået sammen med Københavns Kommune for at eksportere danske løsninger, og det har ledt til aftale med amerikanske byer som New York og Washington DC.

I New York var det kombinationen af Rambølls hydrauliske ekspertise og holistiske cost-benefit-beregninger, der fik byens miljømyndigheder til at bestille et ‘Cloudburst Resiliency Planning Study”.

“Rambøll har ikke kun vandingeniør-teknikkerne men kan også kombinere dem og andre relevante faktorer ind i det store regnestykke – og simplificere det”, forklarer Alan Cohn, direktør for klimaprogrammet hos New York City Department of Environmental Protection (NYCDEP).

“Omkostningseffektivitet handler ikke kun om besparelser i form af begrænsede vandskader på ejendomme, men også om hvor meget en klimasikrings-metode med nye grønne områder vil forbedre borgernes sundhed og livskvalitet”, påpeger Alan Cohn.

Ny afdeling i Boston

New York-klimastudiet giver indsigt i metoder til at forbedre traditionelle klimaløsninger. Man ser ikke blot på, hvordan oversvømmelser kan begrænses, men også på hvordan en øget robusthed over for det nye klima kan kombineres med andre aspekter af byplanlægning, især den såkaldte blågrønne infrastruktur (se boks nederst).

Rambøll skal nu følge studiet op med pilotprojekter i det sydøstlige Queens.
”Her vil fokus også være på integreret planlægning og involvering af borgere og andre interessenter”, siger Trine Stausgaard Munk, projektmanager i Rambøll Water.

I et beslægtet projekt i Washington DC skal Rambøll hjælpe byens Department of Energy and Environment med at vurdere effekterne af oversvømmelser fra Potomac-floden. Både for DC og New York har det været meget væsentligt, at Rambøll har sine egne eksperter i landskabsarkitektur og i hvordan byplanlægning påvirker mennesker. Rambøll har konsolideret denne ekspertise og netop åbnet et ‘Liveable Cities Lab’ i Boston.

Den danske virksomhed har også projekter i Chicago og på den amerikanske vestkyst. For eksempel har San Fransisco henvendt sig til Rambøll for at få rådgivning på klimaområdet – den californiske storby er på grund af sin beliggenhed ret udsat for kraftigere regn og højere vandstand.

Blåt stempel til grøn tilgang

Blågrøn infrastruktur er klimaløsninger, hvor man ikke nøjes med f.eks. at udvide kloakker (grå infrastruktur), men tilbageholder vandet over jorden i f.eks. kanaler og grønne områder.

I 2016 fik denne tilgang et blåt stempel fra uafhængige eksperter ved National University of Singapore, Zeppelin University i Tyskland, Harvard Universitets Graduate School of Design og Massachusetts Institute of Technology (MIT). Eksperterne leverede input til en undersøgelse fra Rambølls Liveable Cities Lab, som afdækkede de mange, indbyrdes forbundne fordele ved blågrøn infrastruktur:

  • Det forbedrer vandkvaliteten, styrer vand meget effektivt og begrænser oversvømmelser.
  • Det øger byens modstandsdygtighed og tilpasningsevne til klimaændringer mere end traditionel grå infrastruktur (kloakløsninger).
  • Det skaber bedre områder til mental og fysisk rekreation og sociale aktiviteter. Derved tiltrækker det også flere nye beboere, virksomheder og turister.

Relaterede artikler

Da byplanlæggerne blev tvunget til nytænkning

En hovedstad i recession og kunstneriske danske arkitekter inspirerede det 21. århundredes byplanlægning. Tag med en af Rambølls førende eksperter på en rejse flere tiår tilbage – og frem - i tiden.


Læs mere her.

Bæredygtige løsninger er ofte globale

Hvad der virker i København, kan også virke i Singapore og New York. Det er et af budskaberne på EFCAs årskonference, som samler rådgivervirksomheder fra hele Europa, og som Rambøll er med til at sponsorere.

Cloudburst Resiliency i New York

NYC Department of Environmental Protection (DEP) er begyndt at udvikle innovative løsninger på problemer med kraftig nedbør med udgangspunkt i Cloudburst Resiliency Planning Study -en undersøgelsesmodel udviklet i tæt samarbejde mellem DEP, Ramboll Water og Ramboll Management, og Arcadis. Læs mere her (engelsk publikation).


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites