Lagring af energi er afgørende for den grønne omstilling

Gigantiske varmtvandsbassiner kan hjælpe med at regulere udbuddet af sol- og vind-energi – og dermed med at opfylde verdens klimaambitioner.

Kontakt

Christian Teil Fyhn

Christian Teil Fyhn

Team Coordinator
T: +45 51611009

Af Michael Rothenborg, oktober 2016 

Vejen fra klimaaftalen i Paris til et lav-CO2-samfund kunne godt gå gennem den jyske by Vojens.

Det kan umiddelbart ligne en mystisk omvej, men kigger man nærmere på to centrale udgivelser fra International Energy Agency (IEA) giver det mere mening.

I “IEA Energy Technology Perspectives” zoomer agenturet ind på, hvordan man kan holde den globale opvarmning på under to grader – en opfyldelse af de politiske løfter fra Paris-aftalen – sammenlignet med et business-as-usual scenarie med seks graders opvarmning. Dette kræver dog i høj grad, at man har mulighed for at lagre energi – hvilket andre eksperter også er enige i: Kreditratebureauet Standard & Poor’s kalder ligefrem lagring “den sidste brik i det globale energiomstillings-puslespil”.

Professor og direktør Steven Cohen fra Earth Institute, Columbia University, USA, udtrykker det sådan her:

“Vedvarende energi er central for den bæredygtige økonomi. Og lagring, energieffektivitet og smart grid-teknologi er afgørende for en stigende brug af vedvarende energi,” siger han.

Udbud spiller ikke med efterspørgsel

Her er udfordringen i kondenseret form: Hvis det skal kunne betale sig at køre et kraftværk, skal energiforsyningen være stabil. Det er ikke noget problem med kul, gas eller uran, men udbuddet af sol eller vind kan ikke kontrolleres – selv om der overordnet set er mere end nok af det. Det kan være skyet eller vindstille – eller det kan være nat.

Samtidig bliver solvarme for billigt om sommeren, når udbuddet er højt og efterspørgslen nede – og omvendt for dyrt om vinteren.

Det er derfor, lagring spiller en afgørende rolle i den nødvendige energievolution, skriver direktør Maria van der Hoeven fra IEA i forordet til en anden publikation fra agenturet: “Technology Roadmap on Energy Storage”.

“Energilagrings-teknologier kan hjælpe med bedre at integrere el- og varmesystemer og kan være afgørende for CO2-reduktion,” skriver hun.

 

To verdensrekorder for energi

En af de bedst praksis-cases, IEA promoverer i sin teknologi-roadmap er Marstal Fjernvarme på Ærø, hvor Rambøll for nogle år siden hjalp med at lagre solvarme i et overdækket bassin.

Bassinnet havde dog nogle problemer med dækket, der ikke var helt fugle- og katte-tæt, og dengang kunne teknologien endnu ikke løbe rundt økonomisk.   

Det kan den nu, hvor den er blevet videreudviklet af Rambøll andre steder i Danmark – hvilket bringer os til Vojens. Det forbrugerejede lagringssystem her er indehaver af to verdensrekorder på energiområdet: et 70,000 m2 solvarmanlæg og et 200,000 m3 varmtvandsbassin, 13 meter dybt og 610 meter i omkreds, anlagt i en gammel grusgrav. Og det kan drives kommercielt – selv i Danmark, hvor solvarme ikke er så omkostningseffektiv som længere sydpå.

Det tager cirka fem måneder at fylde bassinet til maksimum på 200 millioner liter:

”Det flydende dækken gør det muligt at lagre varmt vand langt ind i den danske vintersæson,” siger Flemming Ulbjerg, seniorkonsulent hos Rambøll Energy.

Den store investering vil forøge solvarmes andel af den samlede varmeforsyning til 50 procent. Samtidig får forbrugerne 10-15 procents besparelse på regningen – og samfundet sparer 6.000 ton CO2 pr. år.

Det næste skridt i Vojens bliver elektriske kedler og varmepumper, som skal skaffe de resterende 50 procent varme fra vindenergi – en integration, der allerede så småt er i gang hos fjernvarmeselskabet i en anden jysk by med denne type varmtvandslagring, Gram.

“Denne type energilagring er stadig sjælden, men det er ved at ændre sig”, siger Sven Werner, professor i energiteknologi på Halmstad Universitet i Sverige, og en af verdens ledende eksperter på fjernvarme og -køling.

“Det er uundgåeligt, at varmelagring vil blive mere almindeligt, når vi skal øge effektiviteten i vores varmesystemer,” siger han.

Beslægtede artikler

District cooling makes Carlsberg City greener

A centralised cooling system is easy to install and cheaper and more efficient than individual chillers – in Copenhagen as well as in warmer climates.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites