Femern Bælt tunnel i verdensklasse

En tunnelforbindelse under Femern Bælt realiserer en drøm om en fast, nær og direkte forbindelse mellem Skandinavien og det centrale Europa.

Kontakt

Susanne Kalmar Pedersen

Projektdirektør
T: +45 5161 6243

February 2011

Femern A/S er ansvarlig for at designe og planlægge den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, som skal krydse Femern Bælt. Rambøll, Arup og TEC har som joint venture designet en tunnel som fast forbindelse under Femern Bælt for Femern A/S.

Tunnelens samlede længde i skitseprojektet bliver 18,1 km fra tunnelmunding til tunnelmunding, og dermed vil tunnellen blive fem gange så lang som Øresundstunnelen og tre gange så lang som Trans-Bay Tube Bart Tunnel i San Francisco, der i dag er verdens længste sænketunnel. Med 110 km i timen på motorvejen giver det bilisterne en rejsetid i tunnelen under Femern Bælt på ca. 10 minutter. Togpassagererne vil være syv minutter om rejsen fra kyst til kyst.

Når tunnelen er bygget færdig, vil den udgøre en driftssikker løsning, som vil være åben året rundt, også når det blæser og sner.

En af verdens mest moderne og sikre tunneler

Der er gennemført grundige sikkerhedsanalyser, og tunnelen mere end lever op til alle relevante sikkerhedsstandarder – herunder EU's tunnelsikkerhedsdirektiv – blandt andet på grund af et gennemgående nødspor. Kravene til vejtunneler er øget meget de seneste ti år. Designet for Femern tunnelen tager højde for alle de nye krav.

For trafikanterne vil sænketunnelen være mindst lige så sikker som en normal motorvejs- eller jernbanestrækning på land. Al trafik sker i separate rør, så der ikke er modkørende trafik. For at minimere risikoen for trafikulykker vil der blive installeret et computerstyret trafikreguleringssystem og et døgnbemandet kontrolcenter. Desuden vil der være trafikinformation på FM radio, skiltning til trafikanterne og varierende arkitektonisk lyssætning i tunnelen for at fastholde koncentrationen hos bilisterne.

Falder ind i landskabet

En tunnel er næsten usynlig i landskabet, bortset fra portalbygværker og landopfyldninger. På tysk side vil trafikanterne opleve at køre op over en lille bakke og siden ned i en grøn dalsænkning før tunnelmundingen. Efter en gradvis overgang til kunstig lyssætning fortsættes i en tunnel med lyse vægge og arkitektonisk udsmykning. Tilkørslen på den danske side bærer præg af Lollands menneskeskabte landskab og markeres af en portal, som rummer kontrol- og overvågningscentret. På den måde er portalbygningen på dansk side tænkt som et vartegn for den rejsende på vej mod Tyskland.

Ramboll-Arup-TEC Joint Venture

Rambøll (Danmark), Arup (UK) og TEC, Tunnel Engineering Consultants (Holland) har indgået et joint venture om at designe en tunnel som fast forbindelse under Femern Bælt for Femern A/S. Femern A/S er ansvarlig for at designe og planlægge den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, som skal krydse Femern Bælt. Rambøll-Arup-TEC er blevet valgt på baggrund af sine erfaringer med lignende tunnelløsninger. En tunnel under Femern Bælt vil blive en af de dybest beliggende og vil blive verdens længste sænketunnel.

Se video af tunnelprojektet

Du kan se en animation af tunnelløsningen på Femern A/S' hjemmeside.

Rambøll-Arup-TEC Joint Venture:

Rambøll, Danmark
Arup, UK
TEC Tunnel engineering Consultants, Holland

i samarbejde med:

Wilkinson Eyre Architects, UK
SCHØNHERR, Danmark
WTM ENGINEERS INTERNATIONAL GMBH, Tyskland
Oriental Consultants Co.LTD , Japan
TNO Defence, Security and Safety, Holland
HTG Ingenieurburo fur Bauwesen GmbH, Tyskland

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites