Med kurs mod en grønnere affaldscyklus

Det stigende pres på ressourcerne gør det klart, at affald må genanvendes i en cirkulær økonomi – en økonomi, der kun fungerer optimalt, hvis den indeholder genbrug så vel som affaldsforbrænding.

Kontakt

Bettina Kamuk

Bettina Kamuk

Global Market Director, Energy from waste
T: +45 5161 8626

Björn Appelqvist

Afdelingsleder, Affald & Ressourcer
T: +45 51612 026

Af Michael Rothenborg, oktober 2016

Tallene taler for sig selv. FN forudser en vækst i den globale befolkning på mere end 2,5 milliarder inden 2050, og andre estimater regner med, at yderligere tre milliarder mennesker vil få samme levestandard som de vestlige økonomier har i dag. Hvis det bliver til virkelighed, skal vi i 2050 udvinde tre gange så mange ressourcer som i 2000 – hvilket naturligvis vil sætte ekstra pres på land, vand og energiudnyttelse.

OECD vurderer, at omkring en femtedel af al materiale produktion bliver til affald, og den internationale affaldsorganisation ISWA vurderer, at 70 procent af alt affald stadig ender på lossepladser.

Disse og mange andre tal gør det indlysende, at eksperter råder til et paradigmeskift i den måde, vi ser på ressourcer og affald. Affald kan ikke længere blot være affald – vi har intet andet valg end at lave det til en ressource.

“Det er derfor, at EU-Kommissionen har vedtaget ambitiøse mål for genanvendelse i den pakke om cirkulær økonomi, vi fremlagde i december 2015,” forklarer Julio Garcia Burgués, chef for Waste Management & Recycling-afdelingen i miljødirektoratet.

Lineær økonomi på vej ud

Europa mister hvert år omkring 600 millioner ton genbrugsegnet materiale i affald. Lande som Østrig, Holland, Belgien, Sverige og Danmark udnytter allerede en del energi fra affald, men EU som helhed genanvendte i 2014 i gennemsnit kun 44 procent af borgernes affald. 27 procent blev brændt, og hele 28 procent endte på losseplads.

Cirkulær Økonomi-pakkens primære formal er at fremme konkurrencekraft, skabe nye job og støtte udviklingen af en mere bæredygtig økonomi. Den satser ikke kun på genanvendelse, men også på energiudnyttelse af affald, påpeger Julio Garcia Burgués.

“Fremtiden har plads til affaldsforbrænding,” siger han.

Bettina Kamuk, chef for Rambølls Waste-to-Energy-afdeling, og Björn Appelqvist, chef for Site Solutions & Waste Management-afdelingen er enige. De ser cirkulær økonomi som en fælles guideline og var begge med til at skrive ISWA’s rapporter om emnet. Her var konklusionen klar: Den lineære økonomi er på vej ud, og affaldsforbrænding understøtter cirkulær økonomi.

“Der er en grænse for genanvendelse. For eksempel nedbrydes genbrugspapir og tekstilfibre med tiden. Derfor er affaldsforbrænding af en del affald en essentiel del af mikset,” siger Björn Appelqvist.

Bettina Kamuk supplerer:

“Jo mere vi genbruger, jo mindre kan vi brænde i forbrændingsanlæg. Men tonsvis af materiale bliver i dag stadig dumpet på lossepladser. Det, der ikke kan genbruges, kan bruges i forbrændingsanlæggene.”

Forbrænding kan også være en metode til at få fat i affaldets ressourcer. Et godt eksempel er de små elektroniske komponenter i plastiklegetøj, der kan pilles ud, når flammerne får plastikket til at krølle sig sammen.

EU-Kommissionen er på vej med en best-practise-eksempelsamling og andet materiale, der skal fremme mere hensigtsmæssig affaldshåndtering.

Fakta: Hvad er cirkulær økonomi?

Ideelt set er der slet intet affald eller forurening i en cirkulær økonomi. De færreste tror dog på den idealtilstand, men stadig flere eksperter mener, at det stigende pres på Klodens ressourcer gør det nødvendigt at tage store skridt væk fra den traditionelle lineære ’take-make-dispose’-økonomi.

To faktorer driver den cirkulære økonomi i dens nuværende form. Prisstigninger i det lange perspektiv og miljølovgivning/grønne skatter.

Kilde: ISWA

Relaterede artikler

Ashes to ashes - dust to recycling

The small Danish company Afatek has a world record in recovering valuable metals and minerals from ashes. Ramboll helped make the process even more efficient.

Wastewater is a resource too

As technology improves, experts are recovering energy, nutrients and other valuable things from wastewater. The Walt Disney World Resort has embraced this innovative development.

Eco-friendly land development on the rise

In a time of resource scarcity and urbanisation, recycling and land development must go hand in hand. A new technology using recovered materials transforms formerly uninhabitable areas into prime neighbourhoods – benefiting the environment and economies around the world.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites