Miljøvenlig byudvikling vinder frem

I en tid præget af ressourceknaphed og urbanisering må genbrug og byudvikling gå hånd i hånd. Ved hjælp af en ny teknik baseret på genbrugsmaterialer kan tidligere ubeboelige områder nu forvandles til attraktive boligkvarterer til gavn for både miljøet og økonomien.

Kontakt

Af: Ina Johanne Mønsted, december 2016

Trafikpropper, stigende ejendomspriser, alvorlig forurening og en ukontrollerbar tilvækst af ulovlige bebyggelser. Disse er nogle af de udfordringer, som byer som Hanoi, Vietnam, står overfor i kølvandet på en massiv økonomisk vækst og en deraf følgende akut boligmangel.

På grund af blød jord har nogle af byens centrale områder hidtil været erklærede uegnede til bebyggelse. Men byen er nu blevet udvalgt som pilotprojekt for det finske UUMA2 program, og de ubeboede områder kan derfor snart forventes at pulsere af nyt liv. 

UUMA2 (et finsk akronym for miljø-effektive materialeløsninger og kommercialiseringen af byggeanlæg med genbrugsmaterialer) er et program, der stiler mod at erstatte ikke-vedvarende råstoffer med genanvendelige materialer i nye byggeanlæg. Dette sker gennem stabiliseringsteknikker, hvor den lokale jordkvalitet forbedres gennem opblanding med andre materialer.

På nuværende tidspunkt er en strækning på 200 meter blevet stabiliseret i et centralt område i Hanoi, som tidligere er erklæret uegnet til bebyggelse. UUMA-teknikkerne betyder, at den bløde jord ikke behøver at blive flyttet fra byggepladsen, og at erstatningsmaterialerne ikke skal hentes langvejsfra – dette er med til at minimere både brugen af råstoffer og behovet for tung transport. Denne miljøvenlige og omkostningseffektive løsning har ikke alene forhøjet værdien af landområdet, men er også en løsning på byens boligmangel.

Projekt-specifikke opskrifter

Leena Korkiala-Tanttu, Professor i geoteknisk ingeniørvidenskab på Aalto Universitet i Finland, er en af hjernerne bag projektet. Hun forklarer den grundlæggende idé:

- Ved for eksempel at bruge cement eller aske som bindemiddel i stedet for naturlige klippematerialer kan vi optimere vores konstruktionsmaterialers egenskaber. Lokale jord-og klimaforhold betyder, at den specifikke opskrift altid er særegen for et givent projekt, så vores fokus er derfor på at få oparbejdet en dybtgående indsigt i UUMA materialernes generelle egenskaber, så vi i hvert enkelt tilfælde kan skabe det bedste match mellem lokale forhold og materialevalg, siger hun.

Jord-og bindemidlerne akkvireres fra overskudsjord, industrielle biprodukter og affald, og fra let forurenet jord og rester fra gamle byggeanlæg. Disse kan enten bruges som de er, som erstatningskomponenter for klippemateriale, eller til at forbedre jordkvaliteten.

Pilot-projekter viser vejen

Rambøll i Finland har udviklet UMMA teknologien over de sidste 20 år. Et af de store pilotprojekter er Jätkässari, en gammel lasthavn på den sydlige halvø af Finlands hurtigt voksende hovedstad, Helsinki. Havneområdet bliver nu omdannet til et tæt befolket byområde, som vil huse 17,000 indbyggere, når det står færdigt i 2025.

- Områder som Jätkässari, som er underudviklede på grund af dårlig jordkvalitet, kan ved hjælp af UUMA teknologi blive til urbane områder. Sedimenter fra det nærliggende hav bliver brugt til at stabilisere området, hvilket gør processen både billigere og mere miljørigtig, siger Marjo Ronkainen, Afdelingsleder i miljø og geoteknik i Rambøll Finland.

Globalt potentiale

Mange andre byer i verden kæmper med boligmangel, og for at løse dette problem er det afgørende, at vi finder en måde at udvikle de byområder, som tidligere er blevet forsømt på grund af tekniske vanskeligheder og dårlige jordforhold.

Før Vietnam blev involveret i UUMA2 programmet var jord-stabilisering en ukendt metode i landet, og der var derfor ingen fælles standarter for brugen af teknologien. I dag er der planer om at sætte nogle faste standarter, som vil gøre brugen af teknologien mere udbredt.

- UUMA2 programmet har stort potentiale i flere lande, som kæmper med knappe naturlige ressourcer eller ressourcer af lav kvalitet. For eksempel kan lande som Holland, Rusland og de baltiske lande få stor gavn af denne viden i den nærmeste fremtid, siger professor Leena Korkiala-Tanttu.

 

Relaterede artikler

Ashes to ashes - dust to recycling

The small Danish company Afatek has a world record in recovering valuable metals and minerals from ashes. Ramboll helped make the process even more efficient.

Towards a greener waste cycle

The increasing pressure on resources makes it clear that waste must be turned into a resource in a circular economy – an economy that only functions optimally if it includes recycling as well as energy recovery.

Wastewater is a resource too

As technology improves, experts are recovering energy, nutrients and other valuable things from wastewater. The Walt Disney World Resort has embraced this innovative development.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites