Spildevand er også en ressource

I takt med at teknologien forbedres kan eksperter nu udvinde energi, næringsstoffer og andre værdifulde ting fra spildevand. Denne innovative udvikling har The Walt Disney World Resort taget til sig.

Kontakt

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327
Janet Egli

Janet Egli

Water and Wastewater Treatment Spearheads Director, USA
T: +1 615 277 7511
M: +1 615 642 6102

Af: Michael Rothenborg og Martin Zoffmann, oktober 2016

Fra et nødvendigt onde til en værdifuld ressource.

Spildevand har forbedret sin status betydeligt i løbet af de seneste fem år. Dette er primært fordi vand- og spildevandsrensningsanlæg er blevet mere effektive og innovative. De har optimeret deres processer og dermed maximeret deres output ved at udvinde energi og næringsstoffer, genvinde organisk materiale og producere rent, genanvendeligt vand – nogle gange endda drikkeligt – i stedet for blot at betragte overskuddet som spild.

- Anlæggene er blevet multifunktionelle: Den oprindelige og primære funktion er selvfølgelig at forbedre den offentlige sundhed. Den største nye værdi er god vandressourcehåndtering og et sundt, naturligt vand-økosystem, siger Mark van Loosdrecht, professor i bioteknologi og spildevandshåndtering på Delft University of Technology i Holland.

Han tilføjer, at genvinding af energi tilmed nogle gange er en god forretningsmodel – for eksempel når det reducerer udgiften til bortskaffelse af slam. Endvidere pointerer han, at systemer som virkelig generer overskud fra spildevand har en stor fordel, fordi de ikke alene bruges i lande med en stor offentlig sektor, men også i lande hvor private virksomheder står for håndteringen af spildevand.

Fra slam til varme, elektricitet og gødning

Global service line-ansvarlig i Rambølls vanddivision, Janet Egli, ser multifunktionalitet som ”en integreret behandlingstilgang som ikke kun renser spildevandet, men også genudvinder dets ressourcer”.
”Spildevands behandling er tidligere blevet betragtet som noget af en byrde, men i takt med at teknologien bliver bedre, bliver flere og flere kunder bevidste om de ressourcer deres spildevand indeholder, og ser et potentiale i både at optimere deres processer og samtidigt være med til at lede samfundet i en mere bæredygtig retning, siger hun.

Et godt eksempel på denne udvikling er Harvest Powers Energy Garden i det centrale Florida, et anlæg til behandling af organisk materiale og produktion af vedvarende energi.  Anlægget er det første af sin slags i USA. The Energy Garden hjælper virksomheder og lokalsamfund i hele det centrale Florida med at reducere og genbruge organisk materiale, forøge produktionen af vedvarende energi, og revitalisere jorden for at booste det lokale landbrug. Restauranter, hoteller og andre steder som arbejder med tilberedning af mad i regionen kan nu sende deres madrester til the Energy Garden. The Walt Disney World Resort var anlæggets allerførste kunde.

- Mere end 100.000 tons organisk affald hvert år kan nu kombineres med kommunens lokale affaldsslam og bruges til at producere 5.4 megawatt kombineret varme og elektricitet, og over 6000 tons brugbar gødning i stedet for at ende på den lokale losseplads. Anlæggets overordnede design er baseret på en blanding af både veletablerede og helt nye løsninger for at maksimere genudvindelsen af spildevandets ressourcer, forklarer Janet Egli.

Projekter

Et moderne anlæg skåret ind i et finsk grundfjeld.

Anlægget i Blominmäki kommer ikke bare til at behandle spildevand, men også til at producere energi. Overskudsvarme fra anlægget vil blive udvundet fra det rensede spildevand, og elektriciteten som produceres vil kunne opfylde mere end halvdelen af planetens samlede behov for elektricitet.  Rambøll assisterer i projektet med en række forskellige services.

Et kæmpe projekt i Singapore kombinerer affald og spildevand

Singapores nye integrerede affaldshåndteringsanlæg (IWMF) bliver verdens største energiudvindelses-anlæg. Anlægget bliver placeret ved siden af et vandgenindvindings-anlæg, og sammen vil de to anlæg effektivt kunne behandle nationens massive affald og brugte vand, og derved høste potentielle synergier fra vand-energi-affald sammenhængen. Rambøll er ansvarlig for den del af projektet, som omhandler affald, og yder også konsulentbistand om vandsynergier. 

København: Fra forbruger til producent af energi

Biofos, Danmarks største spildevandsrensningsselskab og kunde hos Rambøll gennem flere år, satser stærkt på genudvindingen af gas og energi fra spildevand. Derfor sælger et af Biogas’ anlæg nu to og en halv gange flere energienheder, end det forbruger. Anlægget producerer også omkring 20 % af den gas, som anvendes i Københavns bygas-system, og forsyner b.la. Københavns gaskomfurer. Målet er at nå 60 % i 2020, og dermed er Biofos med til at støtte Københavns målsætning om at blive CO2 neutral inden 2025.


 

Relaterede artikler

Ashes to ashes - dust to recycling

The small Danish company Afatek has a world record in recovering valuable metals and minerals from ashes. Ramboll helped make the process even more efficient.

Towards a greener waste cycle

The increasing pressure on resources makes it clear that waste must be turned into a resource in a circular economy – an economy that only functions optimally if it includes recycling as well as energy recovery.

Eco-friendly land development on the rise

In a time of resource scarcity and urbanisation, recycling and land development must go hand in hand. A new technology using recovered materials transforms formerly uninhabitable areas into prime neighbourhoods – benefiting the environment and economies around the world.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites