Klimatilpasning af Burrabogie Island i Australien

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Den lokale kommune på Burrabogie Island, en ø i det sydlige Australien, er i gang med at beskytte øen mod oversvømmelser fra stormflod og/eller kraftigt nedbør. 

I den forbindelse har kommunen fået udarbejdet en foreløbig klimatilpasningsplan med forslag til foranstaltninger, der imidlertid er ret omkostningsfulde at implementere og ikke nødvendigvis sikrer den mest hensigtsmæssige stormflodsbeskyttelse.

På den baggrund har Rambøll udarbejdet en cost-benefit-analyse af planen og de forskellige potentielle sikringstiltag. Cost-benefit analysen har skabt en bredere forståelse blandt de pågældende interessenter af, hvilke skridt, der er nødvendige, for at opnå det mest passende sikringsniveau.

Den har også skabt bedre klarhed over omfanget af den nødvendige planlægning og procedurer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites