Ålebækken Renseanlæg udbygges og åbnes op

Ålebækken - visualisering

Ålebækken - visualisering

Kontakt

NATN

Nanna Thomsen

Chief Consultant
T: +45 51 61 07 97

Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udbygge bassinkapaciteten ved det tidligere Ålebækken renseanlæg. Udbygningen sker som et led i at reducere stofbelastningen af Mølleåen i forbindelse med opfyldelsen af kravene i de nye fælleseuropæiske vandplaner. Samtidig har forsyningen et ønske om at gøre området mere indbydende og bedre integreret i lokalområdet og dets rekreative muligheder.

Selve ejendommen for renseanlægget, som er på over 30.000 m2 og ligger lige op til Mølleåens natur og rekreative arealer, er i dag forurenet og uden offentlig adgang. Det er derfor hensigten med projektet at kombinere etableringen af bassiner, hvor der opgraves større mængder ren intakt jord med en sikring og åbning for rekreativ udnyttelse af hele ejendommen. Dette sker bl.a. ved, at forurenet jord genanvendes i det nye landskab, og at der sker en overdækning af forurening med den rene jord fra bassiner, som derved også genanvendes.

Derudover vil de oprindelige tekniske anlæg fra rensningsanlægget blive en del af det nye rekreative anlæg ved f.eks. at opfylde efterklaringsbassiner og skabe haver i disse samt i de oprindelige skærvefiltre.

Projektet har således til formål at sikre en maksimal genanvendelse af jord og materialer for at minimere miljøbelastningen og opnå størst mulig bæredygtighed.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites