Ålebækken: Fra renseanlæg til ruinpark

Aalbækken

Aalbækken

Kontakt

Martin Kielland

Martin Kielland

Seniorbiologist, Environmental assessment and nature management
T: +45 5161 4429
M: +45 5161 4429
RSRM

Rikke Storm-Ringström

Consultant
T: +45 5161 2278
M: +45 5161 2278
Selve ejendommen for renseanlægget er på over 30.000 m2 og ligger lige op til Mølleåens natur og rekreative arealer. De oprindelige tekniske anlæg fra rensningsanlægget er i dag en del af det nye rekreative anlæg. 

Rambøll assisterer LTF A/S og Mølleåværket ved en nedrivning af det tidligere Ålebækkens Renseanlæg for samtidig mulig sikring af en rekreativ udnyttelse af arealet. Projektet gennemføres sideløbende med en udbygning af bassinkapaciteten for reduktion af belastningen af Mølleåen. Jord fra udgravning af underjordiske bassiner genanvendes i landskabsprojektet. Materialer fra nedrivningen genanvendes ved opfyldning af eksempelvis efterklaringsbassiner.

Flytning af vandsalamandrene i de gamle bassiner

Rambøll har gennemført naturkortlægning af arealet forud for anlægsarbejdet, som blandt andet fandt at der levede lille vandsalamander i de gamle rensebassiner. Der er blevet udarbejdet en plan for flytning af salamandrene og en vurdering påvirkninger, samt en dispensationsansøgning for flytningen. Rambølls medarbejdere stod for selve indsamlingen og flytning af salamandrene til et nærliggende vandhul.

Plan for de biologisk værdifulde træer

Derudover har Rambølls natureksperter også hjulpet med planer for beplantning i området og plan for håndtering af biologisk værdifulde træer.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites