Albertslund Nord - Landskab

Albertslund Nord

Albertslund Nord

Kontakt

Sirkku Singer

Sirkku Singer

Arkitekt, Landskabsarkitekt, København
T: +45 5161 7299

Ydelser vi leverede

En helhedsplan for udearealerne i Albertslund Nord skal sikre bedre sammenhænge i bebyggelsen og muligheder for aktiviteter for børn og unge.

Som en del af områdefornyelsen skal udearealerne i Albertslund Nord forbedres. En ny helhedsplan skal skabe flere aktiviteter og opholdsarealer samt bedre sammenhæng i bebyggelsen.

I samarbejde med bygherre, BO-VEST og Albertslund Kommune, har vi afholdt en række workshops med børn og unge fra bebyggelsen. Vi spurgte dem, hvordan de bruger udearealerne, og hvad de savner i deres bebyggelse. Det danner grundlaget for et skitseforslag, der er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe af beboere.

Aktiviteter og bindeled

På Grønningen udformes et fællesareal for to boligafdelinger med plads til leg, aktiviteter og ophold for beboere i alle aldre. Arealet udformes med et stisystem af asfalt, der folder sig ud og fungerer som bindeled imellem bebyggelserne AB og VA. Stien danner en masse felter med plads til forskellige aktiviteter.

Sideløbende nedlægges Lyngmosestien som fyldes op med jord. I stedet udlægges et grønt areal med græs og fritstående træer. Langs Lyngmosevej udformes en vold med levende hegn af buske.

Forbedringerne af udearealerne er en del af en samlet områdefornyelse for Albertslund Nord.

Fra workshop og proces til helhedsplan

Forud for projektet er der blevet afholdt beboermøder i både AB og VA samt en række infomøder. Der er blevet tegnet, klippet, klistret og diskuteret ved forskellige børne- og ungearrangementer, om hvordan det nye fællesareal skal se ud. Sådan skaber vi muligheder og identitet sammen med beboerne.

Projektet i Albertslund Nord illustrerer, hvordan et bredt samarbejde mellem rådgivere, kommune og beboerne for få midler kan skabe et generelt løft af afdelingernes udearealer, som giver nye muligheder for børn og unge, og som skaber en samlet identitet for området. På den måde kan et løft af udearealerne være med til at markere den positive udvikling, der sker i en boligafdeling.

Albertslund Nord har gennemgået en gennemgribende renovering, der stod klar i 2012. Læs mere om projektet her

Læs mere om arbejdet med brugerinddragelse i forbindelse med udearealerne i Albertslund Nord her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites