Analyse af fremtidige organiseringer af rullende materiel

Kontakt

Peter Aarkrog

Peter Aarkrog

Spearhead Director, Rail Systems, Danmark
M: +45 5161 6847

Ydelser vi leverede

Transportministeriet arbejdede med den fremtidige organisering af jernbanen, og herunder indgik også overvejelser om den fremtidige organisering vedr. ejerskab af det rullende materiel under forskellige scenarier af udbud.

Rambøll udarbejdede forslag til alternative organiseringer af materiellet og en analyse af disse i forhold til nogle scenarier for sammensætning af togtrafikken i udbud, koncessioner og fri trafik. Som resultat heraf konkluderede Rambøll forslag til det organisatoriske set up for håndteringen af materiellet i fremtiden på baggrund af mulige scenarier for, hvordan jernbanesektoren i fremtiden skal organiseres og herunder,hvordan trafikken skal udbydes.

Merværdi for kunden

Analysen skabte en afklaring af fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller for det rullende materiel og ejerskabet heraf, som indgik i en samlet analyse af en samlet reorganisering af jernbanesektoren i Danmark.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites