Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig

Bella Sky hotel

Bella Sky hotel

Kontakt

Kaare Dahl

Kaare K.B. Dahl

Civilingeniør, DTU, 1998, Senior projektchef
T: +45 5161 6526
Henrik Ravn

Henrik Ravn

Afdelingsleder, Akustik og Støj
T: +45 5161 5814
Bella Sky Hotel i Ørestad trodser tyngdekraften og hælder i en 15 graders vinkel - og tilbyder en formidabel udsigt: To tårne læner sig i hver sin retning i en vinkel som er næsten fire gange større end Det Skæve Tårn i Pisa.

Det geometriske vovemod fortsætter på de øverste ni etager i den ene bygning og de 14 nederste etager i den anden bygning, som begge vrides yderligere 19 grader i det horisontale plan.

De to tårne læner sig 15 grader til hver side. De er 76,5 meter høje med i alt 812 værelser og et bebygget areal på 44.173 m2. Det kræver en innovativ tankegang at opføre dette vartegn i Ørestad uden 'fejl', da kræfterne, der er på spil i Bella Hotel, er enorme.

Derfor måtte projektteamet gennemtænke og ombearbejde traditionelle metoder for at kunne håndtere den komplekse geometri. Rambøll deltog i projektet som rådgivende ingeniør på konstruktioner, afløb, geoteknik og akustik. Bygningen stod færdig i begyndelsen af 2011 og er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde med arkitekter fra 3xN.

"Et af de mest spændende ting ved byggeriet var at skabe en bygning, som var så skæv og som havde en så kompleks geometri i de færdigstøbte betonelementer," forklarer Senior Projektleder i Rambøll Kaare K. B. Dahl.

Kompleks geometri

"I udlandet ville en bygning som Bella Hotel blive bygget på stedet i stål eller beton, men i Danmark har vi en tradition for at bruge færdigstøbte betonelementer. Det er rentabelt og minimerer revner i de enkelte elementer. Med så kompleks en geometri er det dog lidt af en udfordring at lægge dette puslespil af betonelementer og sammensætte stykkerne til en bygning, der kan føres ud i livet."      

3D-model for beregninger og tegninger

Alle beregninger og tegninger som Rambøll har brugt bygger på en 3D-modellering af projektet. Her har beregningsprogrammet ROBOT været brugt sammen med designprogrammet TEKLA. Ved at anvende 3D-teknologien overalt i projektet er det blevet muligt at fastlægge kræfter og deformationer meget præcist – og at følge bygningernes bevægelser både nu og i de kommende år i takt med at konstruktioner og den underliggende kalk stabiliserer sig.

"En af de største udfordringer var at forstå og håndtere den meget komplekse geometri – og her har TEKLA vist sig at være uvurderlig," forklarer Kaare K.B. Dahl.

Bella Sky har vundet en lang række priser både i ind- og udland, herunder fib 2014 Award for betonkonstruktioner i international særklasse.

Akustiske beregninger på Bella Hotel

Rambøll har været rådgiver på alle akustiske forhold vedrørende Bella Hotel. Der er blevet udført rumakustiske simuleringer med 3D simuleringsprogrammet ODEON af blandt andet konferencelokaler, forhal og auditorier. Der er endvidere foretaget bygningsakustiske beregninger af luftlydisolationen og trinlydniveau i hotelværelserne, som skal overholde de gældende myndighedskrav.

For at sikre en normal daglig drift er der ligeledes udført beregninger på anlægsstøjen, det vil sige den støj, som byggeriet forårsager. Rambøll har endvidere lavet beregninger på trafikstøjen ved hjælp af simuleringsværktøjet SoundPlan. Et pc-program som benyttes til eksterne støjberegninger, hvorfra der bliver stillet krav til facadernes luftlydisolation overfor trafikstøj.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites