Bestseller A/S – Logistikcenter Nord

Bestseller Logistikcenter Nord

Bestseller Logistikcenter Nord

Kontakt

Stefan Højen Væggemose

Stefan Højen Væggemose

Afdelingsleder, Store Projekter Vest
T: +45 5161 4261

Bestseller-koncernen opfører et nyt logistikcenter ved Haderslev, som skal stå for varedistributionen af Bestsellers produkter til hele Europa. Rambøll er bygherrerådgiver og projektleder på projektet – Rambølls rådgivningsydelser omfatter bl.a. lagerlogistik, bygnings- og anlægsdesign, udbudsgrundlag for maskinelt udstyr, projekt- og byggeledelse samt indarbejdelse af bæredygtighed. Arkitektfirmaet C.F. Møller står for arkitekt- og landskabsarkitektarbejder.

Varedistribution til alle Bestseller-butikker i Europa

Logistikcentret ved motorvejsafkørslen til Haderslev Nord skal håndtere logistikken af varer fra produktioner i Fjernøsten, Tyrkiet og Italien til videre distribution til Bestsellers butikker i hele Europa. Der forventes at blive ca. 150 medarbejdere på logistikcentret i Haderslev og der håndteres op til 50.000 collies pr. dag.

I projektets første etape udføres en central terminalbygning, hvor ind- og udgående varer håndteres og distribueres til og fra fuldautomatiske højlagre. Derudover bygges tilhørende personalefaciliteter, kontorer, kantine, teknikrum etc. – i alt 50.000 m2 i op til 27 meters højde.

Tidsplan

Fra foråret 2009 til årsskiftet 2009/2010 gennemføres omfattende arkæologiske udgravninger. Medio september 2009 er byggemodningen af grunden gået i gang og bygningsarbejderne påregnes startet i sommeren 2010. Den kommercielle opstart af lageret er planlagt til slutningen af 2012.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites