Betty Nansens Allé

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Der er tale om en markant forvandling, hvor huset strippes ned til den bærende konstruktion og bygges op igen.

Renoveret og mere tilgængeligt

Huset, der oprindeligt er opført af Vanførefonden, er i dårlig forfatning. Det er utæt, og facaden og installationer har det ikke godt, men samtidig rummer blokken mange kvaliteter. Der bliver derfor tale om at genopbygge huset omkring de bærende konstruktioner, nærmest som et nybyggeri.

Opgaven er anderledes og interessant. Både omfanget of forvandlingen, der gør, at det svarer til nybyggeri, samt arbejdet i uderummet og stueetagen.

I forslaget arbejder vi med at inddrage stueetagen og dele af førstesalen i byrummet og omvendt. Man er i dialog med forskellige virksomheder med socialøkonomiske værdier om at bruge stueetagen. På den måde får vi et levende bymiljø ind i huset, og samtidig kan beboere, naboer og området generelt få glæde af stueetagen.

Da byrummet omkring Betty Nansens Allé samtidig bliver renoveret og gjort mere tilgængeligt, er det tanken, at det nye projekt skal være med til at binde "en perlerække af byrum i området sammen", som det hedder i forslaget.

Det er blandt andet Nordens Plads, der står over for en omfattende renovering, sammen med de eksisterende haver og byrum tæt på Domus Vista og Valby Langgade.

Byrummet omkring huset inddrages, det skal forbinde og passe ind i de omkringliggende byrum. Det er den røde tråd, vi vil holde fast i.

- Vi er i gang med en god dialog med bygherren Frederiksberg Forenede Boligselskaber, kommunen og en følgegruppe af beboere. Alle er godt med i projektet, og vi er særligt glade for at arbejde sammen med en visionær bygherre, der tør tænke flere år ud i fremtiden, siger afdelingsleder Per Zwinge fra Rambøll.

Projektet på Betty Nansens Allé kombinerer flere boligtyper – ungdomsboliger, ældreboliger og tilgængelighedsboliger. Det er blevet til i tæt samarbejde mellem Rambøll og ONV Arkitekter. Hermed kombineres Rambølls brede erfaring med renoveringer af almene- og ældreboliger med ONV Arkitekters brede erfaring inden for nybyggeri og præfabrikerede almene boliger.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites