Cykelstier i København

Projektet er en del af Københavns Kommunes Cykelpolitik, som har til formål at skabe bedre forhold for cyklisterne i Indre By. Rambøll er involveret i planlægning og etablering af nye cykelforbindelser i og omkring Middelalderbyen. Projektet gennemføres med et særligt fokus på at integrere cykeltrafikken med den historiske bykerne og byrumsprogrammeringen.

Cykelstien understøtter byrumskvaliteterne

Rambøll har fokuseret på cykelstiens evne til at knytte bydelen sammen og på samme tid understøtte eksisterende byrumskvaliteter. Derfor blev opgaven indledt med en byrumsanalyse, som udpegede kvaliteter og særlige rum på strækningerne. Analysen sikrede også, at attraktive opholdssteder, vigtige gangforbindelser og begrønning mv. indgik i skitseringen af cykelstierne. 

Parallelt med cykelstiprojekterne har Rambøll skitseret byrum med ny geometri og nyt program.
Det færdige projekt indebærer blandt andet etablering af modstrømscykelstier i gaderne Bremerholm, Gothersgade og Kronprinsessegade. Modstrømscykelstierne har skabt øget fremkommelighed i områderne i Indre By, som tidligere var domineret af ensrettede gader og veje.

ITS i Middelalderbyen

I projektet er ligeledes anvendt cykelfremmende ITS-løsninger som Grønbølgevisning, sikring af farlige kryds og bundne sving for cyklister.Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites