Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

Kontakt

Esben Thygesen

Projektleder
T: +45 51618269
Claus Dyrlund

Claus Dyrlund

Chefkonsulent
T: +45 5161 5722
Troels Hoff

Troels Hoff

Head of BIM, Buildings, Denmark
T: +45 5161 6598

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og boligtårnet Bohrs Tårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som rådgiver står Rambøll for projektering af hovedprojekt og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

En gammel bryggerigrund forvandles til studiemiljø

Det sydøstlige hjørne af den gamle bryggerigrund – byggefelt 8 - bliver forvandlet til et levende studiemiljø, når mere end 10.000 studerende og 800 ansatte flytter ind på den nye professionshøjskole UCC. På det nye campus i Carlsberg Byen samles de pædagogiske uddannelser i 2016. Hele området skal være bæredygtigt og blander uddannelsesinstitutioner med boliger og erhverv for at få en velfungerende bydel. UCC lægger beslag på 57.000 m2. Derudover opføres 6.500 m2 butikker, 3.500 m2 kontorer og 15.000 m2 boliger i et markant 100 m højt tårn, Bohrs Tårn, som opføres centralt i bydelen.

Bohrs Tårn udmærker sig bl.a. ved at være det højeste hus bygget i Danmark i mange år, og så er det konstrueret efter internationale principper tilpasset dansk byggeskik.

Historiske og bæredygtige kvaliteter

Carlsberg Byen opføres efter arkitektfirmaet Entasis masterplan, som er inspireret af de historiske bykerners kvaliteter. Moderne og bæredygtige bygninger blandes med fredede og bevaringsværdige huse, og der skabes plads til ca. 3000 boliger i alle prisklasser.

Byggefelt 8 bliver det første og det største, og UCC skal være klar til indflytning i sommeren 2016, når semestret starter. Over 80 Rambøll-ingeniører har været fuldt beskæftiget med projekteringen – omkring 30 med base fra projektkontoret på Olivia Hansens Gade i Carlsberg Byen. Carlsberg Byen skal være fuldt udbygget i løbet af 15-20 år.

Fokus på kollisionskontrol betaler sig

Med sine 100.000 m2 har Carlsberg Byen dannet ramme om kollisionskontrol i en skala, som er et særsyn i Danmark. Rambøll har været ansvarlig for den komplekse koordineringsopgave, der omfatter koordinering af 3D-modeller fra arkitekter, konstruktions-, el-, og VVS-ingeniører. Samlet dækker fagområderne over mere end 80 projektmedarbejdere. Og det betaler sig. Der er nemlig mange penge og tid at spare ved at arbejde systematisk med kollisionskontrol i designfasen og imødegå potentielle fejl, før det går løs på byggepladsen.

Ved en kollisionskontrol undersøger man eksempelvis, om der er installationer, der kolliderer med bygningens konstruktioner. Det sikres også, at der er sammenfald mellem dør- og vinduesåbninger i arkitektmodellen i forhold til konstruktionsmodellen. Endelig kontrolleres det, om der er de fornødne respektafstande eksempelvis mellem elektriske installationer.

Hovedparten af Rambølls byggeri-projekter projekteres i 3D og Solibri Model Checker anvendes til kollisionskontrol for at sikre god koordinering på tværs af fag. 3D-modeller og god kollisionskontrol giver værdi for alle byggesagens parter. For driftsherren er det en hjælp, at driften kan inddrages tidligt i processen og sikre at installationer placeres hensigtsmæssigt i forhold til drift og vedligehold. Driftsdata kan også lægges ind i modellerne og overføres til kundens drift- og vedligeholdelsessystem ved projektets afslutning. For entreprenøren er det en fordel at kunne bygge videre på 3D-modellerne i forhold til planlægning og økonomistyring. Kollisionskontrollen sikrer samtidig entreprenøren bedre koordinerede projekter med færre fejl på pladsen, hvilket gør det nemmere at overholde tidsfrister og økonomiske rammer.

Læs mere om Bohrs Tårn her

Læs mere på Carlsberg Byens hjemmeside

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites