Cityringen

Kontakt

Torben Arnbjerg-Nielsen

Torben Arnbjerg-Nielsen

Spearhead Director, Rail Systems, Denmark
T: +45 5161 6576
Frode Mo

Frode Mo

Global Division Director, Rail Systems
T: +47 91742360

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København med indvielse i september 2019.

Mere metro i København

Københavns metro blev indviet i 2002. Forud var gået mere end 5 år med planlægning og design af banen, så den kom til at fremstå som en effektivt fungerende og pålidelig bane og dermed levede op til kravene til et moderne offentligt bytransportsystem. Rambøll var ledende rådgiver for transportsystemet for Ørestadsselskabet.

På baggrund af erfaringerne med metroen påbegyndtes design af den nye metro Cityring, som skal bidrage til en yderligere vækst i den kollektive trafik og gøre det muligt og attraktivt for flere mennesker at anvende metrosystemet for transport i det indre København.

Rambøll blev valgt som ledende rådgiver for Metroselskabet i samarbejde med Atkins for denne opgave, som både omfatter infrastrukturen og det rullende materiel. Rambølls erfaringer fra det første metroprojekt er således kommet Cityringen til gavn og gør det muligt at udnytte den ekspertise, Rambøll har opbygget vedrørende et fuldautomatisk førerløst metrosystem.

Cityringen

Cityringen er et 100% underjordisk anlæg bestående af 2 parallelle tunneller på hver 16 km. Den har 17 stationer, 24 timers drift alle ugens dage samt en togfølge på 100 sek. på den centrale strækning.

Cityringen forbinder de tætbefolkede områder i Københavns centrum med den eksisterende metro og med København H, Østerport og Nørrebro st. med tog i begge retninger med en kapacitet på 300 passagerer per tog.

Rambølls rolle i projektet

Rambøll har varetaget rollen som lead partner i JV, der er ansvarlig for hele transportsystemet, inklusiv baneteknik, rullende materiel og kontrol & vedligeholdelsesfaciliteter. Ydelserne på transportsystemet inkluderer:

  • Udarbejdelse af projektbasis
  • Udvikling af dispositionsforslag
  • Opstilling af funktionskrav
  • Udarbejdelse af tilbudsdokumenter
  • Prækvalifikation, tilbudsevaluering og kontrahering
  • Design review
  • Opfølgning på leverandører og entreprenører gennem hele projekteringsfasen
  • Tilsyn med transportsystemet, test, installation, idriftsættelse og prøvekørsel

Serviceydelserne inkluderer endvidere sikkerheds- og risikoanalyser med hensyn til terror, sabotage, hærværk og brand.

Den automatiske togkontrol er et Communications Based Train Control (CBTC) system iht. IEEE standarderne, hvilket giver mulighed for en meget tæt togfølge.

Relaterede projekter

Læs om Signalprogrammet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites