Letbane giver Storkøbenhavn markant løft

Kontakt

Peter Aarkrog

Peter Aarkrog

Spearhead Director, Rail Systems, Danmark
M: +45 5161 6847
Når den planlagte letbane mellem Lundtofte og Ishøj står klar i 2023, vil det ikke bare give pendlerne bedre kort på hånden. Letbanen bliver også en stærk katalysator for byudvikling i de storkøbenhavnske kommuner, den passerer igennem.

Fingerplanen fra 1947 sikrede i sin tid, at byerne omkring København udviklede sig langs de fem fingre. Det har nu givet et transportbehov ikke bare langs fingrene, men også mellem fingrene.

Letbanen langs Ring 3 vest for København er blevet udpeget som løsningen på denne udfordring. Den skal køre på tværs af de fem fingre uden om København og kommer dermed til at binde S-togsnettet godt sammen.

- Letbanen skal erstatte bus 300S, der betjener strækningen i dag. Med kortere rejsetid og bedre komfort end bussen vil den være et godt tilbud til de mange daglige rejsende på tværs af S-togslinjerne, når den står færdig i 2023, siger direktør i Rambøll, Peter Aarkrog, der er projektleder for den rådgivergruppe, der er tilknyttet letbanens transportsystem. 

Byudvikling på agendaen i letbanekommunerne

Letbanen kommer til at transportere over 1 million passagerer hver eneste måned og vil skabe grundlag for udvikling af såvel bolig som erhverv i de kommuner, den passerer igennem.

Letbaneselskabets undersøgelser viser, at flere mennesker vil flytte til disse kommuner. For de involverede kommuner betyder letbanen, at de kan tiltrække nye virksomheder, ligesom de kan sætte gang i nye, rentable byudviklingsprojekter. For letbanen bliver en naturlig transportmulighed for borgerne i letbanekommunerne.

- Generelt anlægges buslinjer, hvor vi i forvejen er etablerede, men vi flytter til områder, hvor stationer åbner. Det er den væsentlige baggrund for, at baner fremmer udviklingen af byen. Derudover er transporttiden kortere end med bussen, og næsten alle mennesker foretrækker tog frem for bus. Og med 5-minutters drift i arbejdstiden behøver folk ikke forholde sig til køreplaner, siger Peter Aarkrog.


Letbanen giver miljøgevinst

Hver gang en af de 43.000 daglige passagerer sætter sig ind i et af de 27 letbanetog, kan hovedstadsområdet se frem til en miljøgevinst.

- Letbanen benytter køreledninger og forurener dermed ikke i byen som en bus. Desuden vil forureningen naturligvis også blive reduceret i det omfang, pendlere vælger letbanen i stedet for bilen, forklarer Peter Aarkrog.

Gennemprøvede løsninger skal sikre velfungerende drift

Det er en velkendt problemstilling ved denne type baneprojekter, at man vil have tidssvarende, men samtidig velafprøvet teknologi. På Ring 3 lægges der stor vægt på, at leverandørerne skal kunne levere deres standardprodukter, så der er bedst mulig vished for, at anlægget fungerer fra starten.

- Rent teknisk vil vi bruge gennemprøvede standardkomponenter i alle dele af processen. Vi går efter stabilitet og forudsigelighed i letbanens drift. Her betyder det meget, at komponenterne allerede er i brug på andre letbaner, siger Peter Aarkrog.

- Rambøll har i efteråret 2014 åbnet et "Centre of Excellence" for letbaner i Karlsruhe, hvor vi har vores førende eksperter på dette område. Ring 3 er det største letbaneprojekt i Norden lige nu, og det er guld værd, at vi kan trække på vores eksperters erfaringer fra lignende projekter andre steder i Europa, tilføjer Peter Aarkrog.

Storkøbenhavn bliver større – og mindre

Når letbanen kører sin første tur, vil København være blevet større og mindre på hver sin måde.

- De storkøbenhavnske kommuner langs Ring 3 får et grundlag for at udvikle sig, når letbanen er klar. Man kan sige, at København bliver større i areal og mindre i afstand. Letbanen bliver et meget vigtigt redskab til at sikre, at Storkøbenhavn kan hænge godt sammen trafikalt efter 2020/21, samtidig med at den vil danne grundlag for en udvikling af byen på tværs af de nuværende transportkorridorer, slutter Peter Aarkrog.


Kort om letbanen

- Den bliver anlagt fra og med 2017 og åbner i 2023
- Den kører i Ring 3 fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord
- Trafikprognoser viser, at den får godt 1 million passagerer om måneden
- Den stopper ved 6 S-togsstationer, 1 fjernbanestation, ved DTU og to hospitaler
- De samlede anlægsomkostninger er 4,4 mia.
- Rambøll i joint venture med Arup og med Designit og Mott MacDonald som underrådgivere varetager rådgivningen på transportsystemet


Letbanen kort i tal

- Letbanen får en samlet længde på 28 km
- Der anlægges 28 stationer mellem Lundtofte og Ishøj
- Der kommer til at køre 27 letbanetog på strækningen

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites