Dachser Nordic A/S- Technical Due Diligence projekt

Ydelser vi leverede

Kunden planlagde at købe en industrigrund med henblik på at opføre et transport- og logistikcenter på ca. 20.000 m2.

Der blev gennemført en Technical og Environmental Due Diligence (TEDD), hvor dels muligheder og begrænsninger for den aktuelle grund blev kortlagt inklusive:

Forurening, jordbundsforhold, byggemuligheder og begrænsninger, infrastruktur og tilslutningsmuligheder. Undersøgelsen blev gennemført for 2 alternative projektmuligheder.

Den udarbejdede TEDD rapport gav kunden grundlaget for at vurdere den aktuelle grunds muligheder, eventuelle begrænsninger og mulige ekstraomkostninger (eks. infrastruktur, jordbund) inden grundkøbet.

 En TEDD for et projekt inden grundkøb minimerer risikoen for større overraskelser senere i processen.

Rambøll har vurderet de tekniske muligheder for projektet, indhentet relevante oplysninger fra myndigheder, samt givet en ekspert vurdering af jordbunds- og miljøforhold.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites