Det bæredygtige samfund: Miljøundersøgelse af kystbeskyttelse

Kyst sandfodring. Foto: Kystdirektoratet

Kyst sandfodring. Foto: Kystdirektoratet

Kontakt

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Ydelser vi leverede

De danske kyster påvirkes også af klimaændringerne. Storme bliver kraftigere, og vandstanden stiger. Kystbeskyttelsen skal tilpasses de nye udfordringer – og miljøeffekten af den skal undersøges grundigt. Læs nyhedsartikel her.

Se også TV Midtvests film om projektet

Fakta, hvad er kystbeskyttelse?

Kystbeskyttelse er beskyttelse af kyster med kystsikringsanlæg for at fastholde den eksisterende kystlinje og hindre værdifulde arealer, fx bebyggelser, frugtbar landbrugsjord og rekreative områder, i at blive opslugt af havet.

Principielt kan kystnedbrydning mindskes og til tider standses på to måder:

  • ved at forstærke kysten med bygværker som fx høfder og diger, så der er større modstand mod erosion; 
  • ved kystfodring eller sandfodring, dvs. kunstig tilførsel af materiale ved kysten og på stranden/i klitterne til erstatning af det eroderede materiale.

Nogle gange kombineres de forskellige kystsikringsmetoder for at få den optimale virkning. I Danmark er sandfodring dominerende. Læs mere hos Kystdirektoratet.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites