Målinger og kvalitetstjek

Middelfart Rådhus - indvendig gangareal

Middelfart Rådhus - indvendig gangareal

Kontakt

Mikkel Hyldig

Afdelingsleder, Bæredygtighed, indeklima og commissioning - Vestdanmark
T: +45 5161 0271

Chefspecialist Gitte Gylling fortæller:

"Arbejdet med DGNB-certificeringen skaber en ramme, der stiller krav til dokumentationen af udførte løsninger. Derfor fungerer systemet i sig selv som en ekstra kvalitetssikring af, at bygningen rent faktisk virker som den er designet til. Det betyder bl.a. at der måles på mange af de udførte løsninger, som eksempelvis klimaskærmens tæthed, akustik i bygningen, støj fra installationer og performancetests af de forskellige systemer i forbindelse med idriftsætning af bygningen." 

"En af de væsentlige ting i forbindelse med en DGNB-certificering er også, at der måles på luftkvaliteten i bygningen gennem afgasning fra materialer af formaldehyd og VOC, så vi skaber det bedst mulige indeklimamiljø. Derfor er det også ekstra vigtigt at have det fokus helt i den indledende designfase, så vi vælge nogle gode materialer og produkter, der overholder kravene og performer godt i testene." 

"Det er et godt redskab for både rådgivere, bygherre og entreprenører, så det er muligt at skabe så godt et endeligt resultat som muligt."

Tilbage til hovedside.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites