Rambølls hovedkontor

Visionen for Rambølls domicil i Ørestad er, at det skal være et helhedsorienteret og bæredygtigt referenceprojekt. Derfor har domicilprojektgruppen i samarbejde med Rambølls mest erfarne folk på området arbejdet på at få så mange bæredygtige løsninger som muligt ind i projektet.

Domicilet er indrettet som et videndelingshus med fokus på transparens og åbenhed. Hele projektet, der i alt omfatter 40.000 m2, er gennemført i partnering. Domicilet er med sin placering i Ørestad koblet på det københavnske fjernvarmenet, der som ét af de største af sin slags i verden forsyner Københavns mere end 1 million indbyggere.

Bydelens transportsystem er også unikt. Metro, busser og regionaltoge forbinder bl.a. domicilet med omgivelserne og Københavns centrum, og cyklisterne har gode forhold med cykelstier, der bringer den sikkert til og fra arbejde.

Der har i arbejdet med domicilet været stor fokus på energiforbrug og indeklima, men flere spændende tiltag er i spil. I projektgruppens arbejde med at integrere bæredygtighed i domicilet har man på baggrund af 93 konkrete bæredygtighedstiltag udvalgt de mest optimale ud fra en helhedsbetragtning.

Energieffektivt indeklima

Køling og indeklima hænger uløseligt sammen, når man taler om kontormiljøer, hvor varmeafgivelse fra belysning og it-udstyr medfører øget kølingsbehov.

På grund af kølingens relativt store indflydelse på indeklimaet har netop dette område fået ekstra stor opmærksomhed, når det kom til at finde den mest optimale køleløsning. Rambøll benytter derfor grundvandskølingssystemet ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), hvor man udnytter et grundvandsmagasins evne til at lagre kulde og varme over lange tidsperioder. Dette system er en helt unik løsning, der forventes at indbringe en realiseret energibesparelse for køling på omkring 85 procent.

Et af målene er, at energiforbruget i det færdige domicil skal være lavere end på tilsvarende bygninger. Faktisk sigter man efter, at det beregnede energiforbrug for de indbyggede energislugere, som f.eks almenbelysning, ventilation, pumper og køling, bliver ti procent under den lovpligtige energiramme for bygningen.

Bygherrerådgivning

Vi har hele vejen gennem processen fungeret som lejerrådgiver på områder som etablering af beslutningsgrundlag, fastlæggelse af vision for det nye domicil, udarbejdelse af lejerprogram, valg af samarbejdsform (partnering) og valg af samarbejdspartnere. Gennem projekterings- og udførelsesfaserne har vi sikret, at det færdige byggeri opfylder kravene i lejerprogrammet, og parallelt hermed har vi sammen med en ekstern rådgiver arbejdet med at forberede organisationen på de fremtidige arbejdsvilkår.

Rambla som inspirationskilde

Byggeriets fokus på videndeling afspejler sig i det arkitektoniske hovedgreb, som er inspireret af Barcelonas verdenskendte handelsstrøg, La Rambla, med et myldrende liv af caféer, handlende, artister, indbyggere og turister. Arkitekterne på byggeriet, Dissing & Weitling, har indarbejdet Rambla-konceptet i husets centrale bevægelsesrum, hvor udadvendte funktioner som café, kantine, fitnesscenter, foyer og auditorium samles og skaber rammer for udveksling mellem husets brugere - såvel faste som besøgende.

Som en videreudvikling af inspirationskilden i den katalonske hovedstad foldes domicilets rambla ud i bygningens fulde højde. Via indskudte dæk og balkoner samt en central trappe fra stueplan til 5. sal forbindes huset både horisontalt og vertikalt i et tredimensionelt bevægelsesrum, en 3D-rambla. De egentlige kontorarealer er trukket helt ud mod facaden, så arbejdspladserne er afskærmet fra fællesområderne og får udsigt til omgivelserne. På den måde er medarbejdernes arbejdsdag præget af en vekselvirkning mellem stilleområder til individuelle arbejdsopgaver og fællesområder med fokus på samarbejde og udadvendt aktivitet.

Projektet blev af WAN (World Architecture News) i 2010 shortlistet blandt verdens fem bedste kontorbyggerier.

Dissing & Weitling præsenterer domicilet i videoen nedenfor.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites