Dybbølsbro bliver udvidet med 10 meter

En nat i december 2018 blev den nye stålbro over Kalvebod Brygge monteret. Broen blev løftet på plads fra spærret underført vej.

En nat i december 2018 blev den nye stålbro over Kalvebod Brygge monteret. Broen blev løftet på plads fra spærret underført vej.

Kontakt

Claus Madvig Petersen

Claus Madvig Petersen

Afdelingsleder, Eksisterende broer og monitering
T: +45 5161 8725
Mathias Gjendal

Mathias Gjendal

Ingeniør, Tilsynsleder
T: +45 5161 6824

Rambøll assisterer Københavns Kommune med at udvide Dybbølsbro, der forbinder Vesterbro i København med Fisketorvet/Kalvebod Brygge og krydser 13 banespor.

Antallet af cyklister og fodgængere, der krydser Dybbølsbro, forventes at stige fremover. Allerede i dag er der kapacitetsproblemer i myldretiden og derfor besluttede Københavns Kommune i 2016 at udvide Dybbølsbro, for at skabe bedre forhold for cyklister og gående. Dette bliver gjort ved at udfylde arealet mellem eksisterende gang-/cykelsti og vejbro, der i dag forbinder Vesterbro med Fisketorvet og krydser 13 banespor. Herved gøres der plads til en 10 m bred, dobbeltrettet cykelsti, udvidelse af fortovsarealet fra 2 til 5 meter og med plads til cykelparkering i en stor del af broens længde. I den sydlige side laves cykelsti om til fortov. Derudover etableres en ny cykelbro over Kalvebod Brygge til at forbinde Cykelslangen med Dybbølsbro.

Rambøll har siden de indledende faser assisteret Københavns Kommune med projektet. Der blev set på forskellige muligheder for etablering af det ’ekstra stykke bro’, herunder etablering af ny bro inkl. fundamenter ned i baneområdet. Pga. besværlige udførelsesforhold og stor indvirkning på muligheden for opretholdelse af togdriften til og fra Københavns Hovedbanegård udviklede Rambøll en løsning, hvor et ståldæk monteres i eksisterende brovinger. Derved minimeres forstyrrelserne i togdriften. Allerede i de indledende faser fik Rambøll lavet en fuldstændig 3D-scanning og model af eksisterende forhold, hvilket løbende blev brugt som kommunikationsværktøj, både internt og eksternt. Samtidig gjorde modellen det muligt at vurdere geometriske forhold og grænseflader, der ikke fremgik af eksisterende tegninger. 

Københavns Kommune ønskede projektet udbudt som ’tidligt udbud’, hvilket gav mulighed for, at den vindende entreprenør, et konsortium bestående af Per Aarsleff A/S og Aarsleff Rail A/S sammen med Rambøll, kunne sikre bygbarhed i alle projektets faser.

Dybbølsbros udvidelse forventes afsluttet med udgangen af 2019.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites